Saturday, October 18, 2008

*Memelihara Ukhuwwah Islamiah..


INDAHNYA UKHUWWAH ISLAMIAH


Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..

KEUTAMAAN MEMELIHARA PERSAUDARAAN..


Segala puji bagi Allah s.w.t yang telah menganugerahkan agama islam sebagai sajian kepada fitrah manusia.. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah s.w.t yang dibekalkan dengan fitrah dan fitrah yang terpenting dalam diri manusia ialah fitrah beragama.. Tidak dapat dinafikan, sesungguhnya manusia itu mempunyai suatu perasaan yang diciptakan dalam diri manusia mengikut apa yang terbaik untuk kepentingan manusia itu sendiri dan inilah yang ditakrifkan sebagai fitrah..

Oleh yang demikian, sebagai agama yang memenuhi fitrah manusia.. Islam mengajak umat untuk hidup secara bermasyarakat ataupun berjemaah.. Manusia itu tidak mungkin dapat hidup sendirian.. Fitrah manusia itu menginginkan saling berkasih sayang dan hidup saling memerlukan dalam usaha mencapai ketakwaan kepada Allah s.w.t..

Allah s.w.t mengajar hambaNya melalui Surah Al Hujuraat ayat 13..

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.."


Muslimin dan Muslimat yang insyAllah dirahmati,

Dalam hidup berjemaah.. Islam memberikan penekanan yang amat penting terhadap persoalan persaudaraan dengan menyuruh umatnya supaya sentiasa menjaga dan memelihara ukhuwwah kerana ukhuwwah merupakan asas kekuatan bagi umat Islam.. Selain ia juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri setiap muslim.. Sebagai umat Islam, kita wajiblah sentiasa membajai hati kita dengan sifat-sifat berkasih sayang terhadap sesama manusia khususnya umat Islam dan semua mahkluk ciptaan Allah s.w.t.. Ketahuilah, dengan hadirnya sifat seperti berkasih sayang dan rasa saling percaya mempercayai pada sesama manusia, ianya merintis landasan ke arah mewujudkan masyarakat yang harmoni, bersatu padu dan saling bekerjasama.


Muslimin dan Muslimat yang insyAllah dirahmati,

Persaudaraan yang lahir daripada tautan aqidah yang mentauhidkan Allah s.w.t serta rela berkorban melakukan apa sahaja kebaikan untuk orang lain atau saudara seagama merupakan setinggi-tinggi darjat persaudaraan..

Mari kita menyelusuri sirah Cahaya Jalan Yang Lurus.. Bagaimana cantiknya Saidina Muhammad ibnu Abdullah s.a.w dan Para Sahabat r.anhum mengikat tautan hati mereka melalui persaudaraan diantara kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah yang merupakan penduduk peri bumi di awal permulaan hijrah Baginda Rasullullah s.a.w. sehingga dapat melahirkan umat yang sanggup berkorban demi untuk suudara seagama dan memberi kekuatan kepada umat Islam. Kisah mereka telah dirakamkan oleh Allah s.w.t. dalam surah al-Hasyr ayat 9 :

"Bermaksud : " dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum kedatangan mereka (orang-orang Muhajirin) mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berkehendak kepada apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu, dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan sangat-sangat berhajat. dan sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhil maka merekalah orang-orang yang berjaya ".

Melalui firman Allah s.w.t ini, jelaslah bahawa melalui persaudaran sahajalah, dapat melahirkan suasana saling bekerjasama dan sanggup berkorban, melupakan soal kepentingan diri sendiri demi membina kemajuan dan melahirkan kesatuan ummah yang cemerlang terutama dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap sesama manusia dan juga tanggungjawab terhadap Allah..


APABILA UKHUWWAH TERBENTUK KESUSAHAN SAMA DIHARUNGI..
Saudara seislamku semua..

Ketahuilah, bahawasanya mereka yang hidupnya sentiasa menjaga persaudaraan akan dilimpahkan keutamaan oleh Allah s.w.t.. Di antaranya..

PERTAMA : Pada Hari Kiamat, Mereka Akan Berada Di Bawah Naungan Arasy Allah.
Sabda Rasullullah s.a.w. :

" Sesungguhnya Allah s.w.t. pada hari Kiamat berfirman : (dimanakah orang yang kasih mengasihi kerana keagongan-Ku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka didalam naungan-Ku, pada hari yang tiada naungan melainkan naungan-Ku ) "
( Hadis riwayat Muslim )

KEDUA : Mereka Merasakan Manisnya Iman .

Sabda Rasullullah s.a.w. :
" sesiapa yang memiliki tiga perkara nescaya ia akan dapat merasakan kemanisan iman, iaitu bahawa ia mengasihi Allah dan Rasul-Nya lebih daripada yang lain dan ia mengasihi seseorang hanya semata-mata kerana Allah serta ia benci untuk kembali kepada kekufuran selepas ia diselamatkan oleh Allah daripadanya sebagaimana ia benci dicampakkan ke dalam api neraka . "
( Hadis riwayat bukhari dan Muslim )


KETIGA : Dosa-Dosa Mereka Diampuni Oleh Allah

Sabda Rasullullah s.a.w.:

" Daripada al-Bara' r.a. katanya : telah bersabda Rasulullah s.a.w. : tiada diantara dua orang Islam yang bertemu maka lalu berjabat tangan kedua-duanya melainkan diampunkan bagi kedua-duanya sebelum mereka berpisah ".
( riwayat Abu Daud dan Tarmizi )


Muslimin dan Muslimat..

Malangnya umat Islam pada hari ini sedang berada dalam satu keadaan yang amat mengelirukan iaitu diantara pegangan ajaran agama dan amalan seharian. Islam menyeru umatnya bersatu padu dan berkasih sayang tatapi realitinya terdapat sebahagian umat Islam pada hari ini berpecah, bermusuh-musuhan, berpuak-puak dan lebih menyedihkan sanggup membunuh sesama sendiri. Semakin banyak seruan yang menyeru kepada kesatuan, maka semakin ketara keretakan dan perpecahan di kalangan umat Islam, dimana silapnya dan bila keadaan ini akan berakhir ?.

Keadaan yang mengelirukan ini ditambah lagi dengan konflik sesama sendiri dengan fitnah menfitnah, tuduh menuduh, hasut menghasut dan benci membenci antara satu sama lain. Keadaan ini sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya berkasih sayang, hormat menghormati, bersatu padu dan saling bantu membantu antara satu sama lain. Firman Allah s.w.t. didalam surah Ali – Imran 103 ? :

" dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah (Agama Islam) dan janganlah kamu bercerai berai, dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa Jahiliyah dahulu,) lalu Allah menyatukan diantara hati kamu (sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam,) maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka (disebabkan kekufuran kamu semasa Jahiliyah) lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu (disebabkan nikmat Islam juga ) demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayah-Nya ".


Muslimin dan Muslimat yang insyAllah dirahmati,

Sebagai akhirnya, marilah kita kembali membina hubungan persaudaraan yang semakin longgar serta memeliharanya dengan bersungguh-sungguh. sebagaimana contoh yang telah ditunjukkan oleh para sahabat sehingga terbentuk satu umat yang sangat kuat kesatuanya dan mampu mengahadapi pelbagai cabaran dari musuh-musuh Islam. Maka dengan hal yang sedemikian, dapatlah kita umat Islam membina peradaban Islam yang unggul dan cemerlang serta mampu menjadi penyelesai kepada pelbagai persoalan semasa yang berlaku.

Diantara perkara-perkara yang perlu diambil perhatian untuk memantapkan persaudaraan ialah :

Satu, memberi Salam Apabila Bertemu Antara Satu Sama Lain.

" Daripada Abu Hurairah r.a. katanya Sabda Rasullullah s.a.w. : " demi diriku dalam kekuasaan-Nya, kamu tidak akan dapat masuk syurga sehingga kamu beriman dan kamu tidak dikatakan beriman dengan sempurna sehinggalah kamu berkasih saying, sukakah kamu jika aku tunjukkan sesuatu apabila kamu melakukannya nescaya kamu akan berkasih saying ? sebarkanlah ucapan salam di kalangan kami " .

( Hadis riwayat Muslim )

Keduanya, sentiasa berhubung untuk bertanya khabar samada dengan bertemu secara langsung atau dengan apa sahaja cara perhubungan yang ada pada zaman yang serba canggih dan moden pada hari ini. Sebagai Yahoo Messenger..

Ketiga, bantu membantu antara satu sama lain.

keempat, malazimkan ziarah menziarahi sebagai satu amalan hidup .

Akhirnya.. "Kita adalah bangsa yang dimuliakan dengan islam.. Maka, janganlah kalian mencari selain daripada Islam.. Kelak, kalian akan dihina dengan apa yang kalian kejari.".. Dan ingatlah akan peringatan Allah s.w.t dalam surah Hujuraat ayat 11 dan 12..

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri[1409] dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman[1410] dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.."

Sekian, terima kasih..

Al Fakir Ila Allah..No comments:

Dengan Nama Allah s.w.t..