Wednesday, December 31, 2008

*Kenalilah Allah s.w.t..


Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..


Tiada Tuhan Melainkan Allah..

Segala puji bagi Allah s.w.t yang menganugerahkan nikmat Iman, Islam dan Ihsan kepada semua makhluknya yang dikehendaki.. Selawat dan Salam kepada junjungan mulia Saidina Muhammad s.a.w.. Baginda s.a.w merupakan sebaik-baik makhluk yang pernah mendiami dunia ini.. Hadirnya Cahaya Jalan Yang Lurus ke alam ini telah menerangi seluruh alam yang dahulunya digelapkan kerana dosa-dosa..

Muslimin dan Muslimat yang insyAllah dirahmati,

Sesungguhnya kita mengatahui, beri’tiqad, beriman dan menyakini serta menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya.. Perkara inilah yang menjadi teras kepada semua Ummah yang mengakui sebagai seorang Islam..

Maknanya ialah tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya oleh manusia, Tiada yang diperlukan oleh manusia dan Tiada yang diharapkan oleh manusia melainkan Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya.. Terbit padanya semua kepercayaan yang berkaitan dengan Allah s.w.t..

Muslimin dan Muslimat,

Allah s.w.t adalah Tuhan Yang Maha Agung, Raja yang besar, tiada Tuhan selain Dia dan tiada yang disembah melainkan Dia..

Allah s.w.t adalah Tuhan Yang Awal tanpa ada permulaan bagi kewujudanNya.. Maka tiada permulaan bagi pengawalanNya.. Allah s.w.t adalah Tuhan Yang Akhir tanpa ada penghujung bagi kewujudannya.. Maka tiada penghujung bagi pengakhiranNya..

Allah s.w.t adalah Tuhan Yang Maha Esa dan Tunggal pada sifat Uluhiyyah dan RububiyyahNya.. Maka tiadalah sekutu bagiNya, Zatnya yang sentiasa menjadi tumpuan bagi menunaikan hajat-hajat, kerana kesempurnaan kekuasaanNya..

Firman Allah s.w.t di dalam Surah Al Ikhlas ayat 1 hingga 4

"Katakanlah (Wahai Muhammad s.a.w) "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa..
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu..

Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,.
dan tidak ada sesiapapun yang setara atau serupa dengan Dia.."


Maka tiada yang serupa dan sebanding denganNya


"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia (Zat,sifat-sifat dan pentadbiranNya), dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat."


Surah Al Syuura ayat 11..

Sumber : Kitab Inilah Jalanku


Al Muhaddith Prof. Dr. Muhammad ibn ‘Alawi al Maliki al Hasani..

Terjemahan

Syeikh Muhammad Fuad ibn Kamaluddin al Maliki

Monday, December 29, 2008

*Pemimpin dan Kepimpinan..


Yang Mana Permata dan Yang Mana Kaca..

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..

Pemimpin dan Peranan..

Segala puji bagi Allah s.w.t, Dialah yang mengutuskan Saiyidina Muhammad s.a.w sebagai Rasul bagi Ummah di akhir zaman.. Di dalam diri Baginda s.a.w terkandung pelbagai hikmah untuk Ummah mencontohinya.. Hatta, di dalam hal ehwal kepimpinan.. Bermula daripada sebagai pemimpin diri sendiri sehinggalah kepimpinan di peringkat sesebuah Negara..

Secara umumnya, Pemimpin ialah orang yang mengetuai, mengendali dan mengurus orang yang di bawahnya dalam sesebuah organisasi seperti keluarga, masyarakat, pertubuhan Islam, negara Islam dan universiti.. Orang-orang yang beriman wajib untuk taat dan patuh kepada Pemimpin.. Firman Allah s.w.t di dalam Surah An Nisaa' ayat 59.. "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu (yang beriman).."

Perintah dalam ayat tersebut di atas menunjukkan hukum wajib mematuhi pemimpin selagi ia tidak menyuruh ke arah maksiat atau melarang melakukan ibadah kepada Allah s.w.t.. Taat setia juga wajib diberi kepada pemimpin selepas ketaatan kepada Allah s.w.t dan Rasulallah s.a.w..

Muslimin dan Muslimat yang dikasihi,

Tiada manusia yang boleh menafikan bahawa manusia tidak mampu dan mungkin hidup bersendirian.. Kerana itulah Nabi Muhammad s.a.w bersabda "Kamu perlu bersama dengan Jemaah Islamiah dan kepimpinan mereka..".. Maka, dalam kehidupan berjemaah ataupun bermasyarakat.. Perlu adanya pemimpin daripada kalangan jemaah untuk mengurus dan melancarkan kehidupan Ummah supaya seiring fitrah kehidupan Manusia..

Namun, persoalannya ialah, Bagaimanakah ciri-ciri Pemimpin dan kepimpinan menurut Islam yang wajib ditaati dan dipatuhi.. Adakah semua arahan dan gerak kerja pemimpin itu wajib dilaksanakan? Dan Bagaimana kita ingin mengatahui pemimpin yang sebenar yang wajib ditaati seperti difirmankan Allah s.w.t di dalam ayat 56 Surah An nisa’?..

Muslimin dan Muslimat,

Secara umumnya, ciri-ciri pemimpin dan kepimpinan yang wajib ditaati dan dipatuhi mestilah mereka yang bersifat dengan sifat yang adil.. Pemimpin yang adil membawa maksud mereka yang beriman, mereka yang beraqal, mereka yang tidak melakukan perkara ‘aib yakni menjaga harga diri, tidak fasiq yakni tidak terus menerus melakukan dosa kecil dan tidak pernah melakukan dosa besar..

Pemimpin ini menjadikan Islam sebagai tunjang pentadbiran dan cara hidupnya.. Perkara mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran menjadi batang pertama dalam mengurus kehidupan jemaah atau masyarakatnya (Amar Ma’fur dan Nahi Mungkar).. Pemimpin ini juga mengerti firman Allah s.w.t dalam Surah Ali Imran ayat 110..

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. "

Pemimpin ini memahami kalimah yang bermakna "kamu adalah umat yang terbaik.." Kerana itulah sifat utama pemimpin itu ialah mereka yang sentiasa mengajak kepada kebaikan dan melarang akan kemungkaran untuk memastikan orang yang dipimpinannya menjadi Ummah yang terbaik di sisi Allah s.w.t..


Muslimin dan Muslimat sekelian,

Setelah memahami ciri-ciri umum yang perlu ada di dalam diri seseorang pemimpin.. Pemilihan seseorang pemimpin itu merupakan satu tuntutan dalam syariat islam.. Wajib ke atas diri setiap Muslim untuk memastikan pemimpin dalam kalangan mereka merupakan mereka yang mempunyai sifat menyuruh akan kebaikan dan melarang akan kemungkaran.. Haram untuk kita mengangkat pemimpin yang fasiq dan sentiasa berkecenderungan ke arah kemaksiatan..

Mengapakah Islam begitu mengambil berat berkaitan pemimpin dan kepimpinan sesuatu organisasi?.. Perkara yang paling penting yang perlu kita sedar ialah Pemimpin itu akan bertanggungjawab terhadap orang bawah pimpinannya.. Samada di dunia dan di akhirat.. Di padang Masyar kelak, kita akan dibangkitan bersama pemimpin kita di dunia ini.. Sekiranya Adil pemerintah itu.. Maka, mudahlah urusan kita kelak.. Namun, sekiranya zalim.. Maka, berat azab yang bakal menimpa dan membalasi kita..

Secara umumnya, antara peranan pemimpin dalam Negara atau sesebuah organisasi ialah membawa sesebuah organisasi atau negara ke arah kemajuan dan kecemerlangan, menjaga kestabilan negara dan mempastikan pelaksanaan undang-undang Syariah dalam masyarakat.. Pemimpin yang tidak menjalankan tanggungjawab dan pentingkan diri atau zalim akan menyebabkan kemunduran, rosak dan binasa..

Muslimin dan Muslimat,

Sebagai akhirnya, Kelebihan Mentaati dan memilih Pemimpin yang adil ialah untuk memenuhi tuntutan agama.. Ianya dapat menghasilkan perpaduan dan muafakat yang kukuh daripada kaum yang berbilang bangsa samada Melayu, Cina dan India.. Misi dan perancangan negara dapat dijayakan sebaiknya.. Negara selamat ancaman dari dalam dan luar negara.. Pemimpin dapat menjalankan tugas dengan sempurna dan Rakyat dapat menikmati keharmonian dan keampunan.. Semua ini akan melambangkan keutuhan dan kestabilan polotik..

Sedikit peringatan untuk diri saya dan mereka yang menjadi pemimpin.. Ketahuilah, Peranan pemimpin terhadap rakyat.. Pemimpin wajib menjadi contoh teladang kepada rakyat.. Mengutamakan kebajikan rakyat berbanding peribadi.. Berlaku adil dalam memimpin.. Melaksanakan amar makruf nahi mungkar.. Menjaga kebajikan rakyat.. Menyediakan kemudahan asas kepada rakyat..

Sekian, Terima Kasih..

Al Faqir Ila Allah..

Sunday, December 28, 2008

*Bahaya Jahil Dalam Agama (4)..

DAMPINGILAH ULAMA, KERANA MEREKA DAPAT MENYULUH KEALPAAN KITA

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..

Gejala Mempersendakan Agama..

Segala puji bagi Allah s.w.t yang menurunkan petunjuk Cahaya Jalan Yang Lurus melalui sebaik-baik makhluk di alam ini yakni Saidina Muhammad s.a.w.. Telah sempurna petunjuk yang diamanahkan kepada Baginda s.a.w sampai kepada Ummahnya.. Sehingga ianya pernah menyinari tiga per empat dunia di Era Kegemilangan Pemerintahan Khalifah Islamiah bermula daripada zaman Khulafa Ar Rasyidin sehinggalah keruntuhan Daulah Uthmanaiah pada 1924 Masihi..

Namun kini, segalanya telah berubah.. Tenggelamnya Daulah Islamiah menjadikan Ummah semakin jauh dengan kefahaman islam yang sebenar.. Cukuplah sekadar melihat suasana di Negara kita tercinta ini.. Penghayatan agama dalam masyarakat semakin luntur walaupun tidak dinafikan masih yang terus istiqamah meneruskan kehidupan berteraskan panduan Cahaya Jalan Yang Lurus.. Walaubagainamapun, kadar yang istiqamah adalah sedikit berbanding yang terus leka dan lena dengan duniawi semata.. Kerana itulah timbul banyak masalah sosial, ekonomi dan sebagainya dalam kalangan Ummah..

Muslimin dan Muslimat yang dikasihi,

Kebelakangan ini, semakin ramai Ummah yang semakin jauh dengan ajaran Islam.. Gejala mempersendakan agama semakin meluas dalam kalangan Ummah.. Ramai yang menjadikan agama Islam ini sebagai alat kepentingan duniawi semata.. Lebih menyedihkan lagi, terdapat golongan cendiakawan Islam sendiri yang menjual agama demi pangkat dan harta.. Belum lagi perkara berkaitan Isu-isu dalam agama dijadikan bahan gelak ketawa oleh masyarakat awam..

Lihat Isu-isu fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa kebangsaan seperti pengharaman Pengkid.. Sedih apabila melihat golongan yang mempersendakan agama yang membidas dan menolak secara terang-terangan hukum yang diijtihadkan oleh Mufti-mufti Kebangsaan.. Termasuklah anak-anak kenamaan yang menjadi tunjang dalam pertubuhan gerakan Islam Laberal seperti “Sister in Islam”.. Begitu juga respon daripada orang ramai yang tidak memahami agama..

Yoga umpamanya.. Ada Ummah jahil mengatakan ianya hanya untuk kesihatan.. Mereka menjadikan alasan hadith “setiap sesuatu itu bergantung pada niat..” Jadi siapa yang mengamalkan yoga untuk kesihatan ianya dibolehkan.. Sedangkan, Ahli Muzakarah Fatwa bersetuju dan memutuskan apa jua jenis atau bentuk amalan yang mengandungi unsur-unsur menggabungkan amalan fizikal, unsur-unsur keagamaan, mentera dan pemujaan bagi tujuan tertentu seperti mendapatkan ketenangan dan kemuncaknya, penyatuan diri dengan tuhan atau tujuan-tujuan lain adalah tidak sesuai dan boleh merosakkan akidah seorang muslim. Ahli Muzakarah berpandangan dan berpendapat bahawa senaman Yoga yang berasal dari masyarakat Hindu adalah dilarang dan bertentangan dengan syariat Islam. Kerana ianya mengandungi perkara yang boleh menghakis akidah.. Ianya dengan sebab-sebab berikut kepercayaan atau keyakinan di hati,menerusi perkataan atau pengakuan dengan lidah dan perbuatan..Memandangkan terdapat dua elemen tersebut dalam amalan yoga, maka umat Islam wajib memelihara akidah mereka dari terhakis..
Cuba kita menilai pula senario yang sedang hangat di persada Negara kita.. Sebagai contoh, Undang-undang Allah s.w.t dipermainkan dan diperlekehkan.. Terdapat seorang senator di negara ini menyatakan pelaksanaan Hudud melahirkan generasi cacat anggota kerana ramai manusia yang akan dipotong tangannya.. Mereka mengatakan agenda Islam ini merupakan kepentingan peribadi seseorang atau hanya kepentingan sesuatu pihak.. Sedangkan ianya merupakan agenda Islam yang perlu diselesaikan.. Jika tidak, mengapakah bersusah payah Nabi Muhammad s.a.w dan kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah?.. Sekiranya Islam itu hanya solat, puasa, zakat dan haji.. Tidak perlu penghijrahan yang dilakukan kerana semua itu boleh dilakukan di Mekah.. Kerana untuk menegakkan Daulah Islamiahlah hijrah itu berlaku dan hukum Allah s.w.t ditegakkan

Begitu juga beberapa negara yang mengaku sebagai sebuah negara Islam.. Tetapi, tidak menegakkan perintah Allah s.w.t.. Sedangkan sekiranya sebuah Kerajaan itu mengisytiharkan Negaranya merupakan sebuah Negara Islam.. Sewajibnya semua perjalanan pentadbiran adalah berteraskan Islam.. Bukan hanya Hadharah Islamiah tetapi merangkumi semua aspek seperti muamalah, perundangan dan sebagainya.. Sekiranya Islam mengatakan sesuatu itu Halal.. Umara’ itu perlu menghalalkannya.. Tetapi, apabila sesuatu yang diharamkan seperti arak dan judi.. Maka, Umara’ wajib mengharamkannya.. Maka, inilah antara gejala-gejala mempersendakan agama yang jelas melingkari Ummah masa ini..

Muslimin dan Muslimat sekelian,

Ingatlah firman Allah s.w.t di dalam Surah Al An'aam ayat 70..

"Dan tinggalkan lah orang-orang yang menjadikan agama[Yakni agama Islam yang disuruh mereka mematuhinya dengan sungguh-sungguh. ] mereka sebagai main-main dan senda gurau[Arti menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau ialah memperolokkan agama itu mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi laranganNya dengan dasar main-main dan tidak sungguh-sungguh], dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafa'at selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

Allah s.w.t mengingatkan bahawa orang yang beriman wajib menjauhi golongan yang menjadikan islam sebagai alat mainan.. kerana amaran kepada Golongan yang mempersendakan agama akan dijanjikan azab neraka.. Mempersendakan ajaran islam boleh membawa kepada kekufuran.. Ketahuilah, Setiap individu menanggung dosa yang dilakukan dan Hari Akhirat itu tiada penebusan, kecuali rahmat dan keampunan Allah s.w.t..

Larangan mempersendakan ajaran agama wajib dipatuhi, berpegang teguh, yakin serta ikhlas dengannya.. Maksud mempersendakan agama ialah menjadikan ajaran islam bahan mainan dan senda gurau.. Tidak serius menunaikannya dan melaksanakan perintah Allah s.w.t secara olok-olok..

Orang yang mempersendakan dan permainkan agama diketogerikan sebagai pengkhianat dan penyeleweng.. Kerana ajaran agama wajib dilakukan dengan penuh ikhlas.. Semua pengsyariatan perlu ditunaikan secara bersungguh-sungguh.. Kandungan Quran dan Hadith wajib diyakini kebenarannya.. Bukan mempertikaikannya.. Sikap suka mempermainkan agama melambangkan kelemahan iman.. Perbuatan menghina ajaran agama.. Maka, sebenarnya dia bererti menghina Nabi Muhammad s.a.w sebagai rasul utusan dan menghina Allah s.w.t sebagai Tuhan yang menurunkan Islam..

Bersambung…

Al Faqir Ila Allah..

Thursday, December 25, 2008

*Melayu Oh Melayu..


Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..

Islam dan Kekuatan Sebenar Bangsa..


Lima Puluh Tahun negara ini sudah merdeka.. Setiap tahun, laungan "Merdeka" dilaungkan dengan semangat.. Bermula saatnya Tunku Abdul Rahman melaungkannya pada tinggal 31 ogos 1957 sehinggalah kini.. Bertapaknya tarikh 31 Ogos.. Kalimah ini pasti bergema dan menjadi kalimah yang dilaungkan setiap rakyat Malaysia..

Namun demikian, isu perpaduan kaum masih lagi menjadi isu sentitif yang bagai tiada kesudahannya.. Ianya sering dimanipulasikan untuk menimbulkan keadaan tegang di antara kaum.. Terutamanya isu yang berkaitan kaum Melayu.. Bila timbul satu isu sentetif berkaitan Melayu seperti hak ketuanan Melayu.. Maka, ramailah pemimpin yang kononnya memperjuangkan agenda Melayu akan meloncat dan menjadi perwira pada bangsa..

Hal ini menunjukkan, tiadanya perpaduan yang sempurna dikalangan Kaum Malaysia.. Inilah perkara yang berlaku sekiranya manusia tidak mengambil pengajaran daripada Sirah Nubuwwah sebagaimana Pembentukan Negara Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama..

Muslimin dan Muslimat yang insyAllah dirahmati,

Kenapa keistimewaan golongan Melayu yang mejoritinya Islam sering dipersoalkan?.. Kenapakan golongan bukan melayu atau kafir ini berani bersuara mempersoalkan hak ketuanan Melayu?. Apakah kaum Melayu ini tiada bermaruah sehingga mudah dipersoalkan?. Kemanakah karisma kaum Melayu?. Fikirkan kenapa isu ketuanan Melayu masih timbul selepas lebih 51 tahun merdeka dan sering dipermainkan?..

Muslimin dan Muslimat..

Cuba kalian renungkan sejenak.. Kita alirkan minda ke arah senario masyarakat Melayu.. Dimana kekuatan Kaum Melayu pada hari ini?.. Apakah aspek yang boleh dijadikan kebanggaan kepada kaum Melayu?.. Berapa ramai Orang Melayu yang fahami sejarah Bangsa Melayu itu sendiri dan Bagaimanakah untuk Kaum Kafir menghormati Kaum Melayu kalau Melayu tidak kenal bangsanya?..

Lihat kadar jenayah Negara kita.. Kaum mana jaguhnya?.. Jawapannya, Kaum Melayu.. Jika kita menziarahi Pusat serenti pula.. Kaum mana yang mendominasinya?.. Jawapannya juga Kaum Melayu.. Lihat pula Mat Rempet?.. Kaum Melayu juga juara.. Kalau di pusat hiburan dan pesta-pesta heboh?.. Semuanya Melayu yang membanjirinya..

Lihat pula Muda Mudi Melayu.. Mana perginya adap kesopanan yang dititikberatkan oleh adat Melayu.. Kaum mana yang sanggup menodai bayi yang baru berusia 20 bulan?.. Lihat pemakaian muda mudi Melayu.. Tidak ubah seperti kaum kafir cuma ada penutup saji di kelapa yang membezakan.. Auratnya tetap terdedah walaupun kain melekat ditubuhnya.. Lihat pula pergaulan mereka.. Tidak ada bezanya dengan Kaum Kafir.. Hilang jatidiri anak-anak Melayu.. Lentur jiwa Melayu dalam diri Kaum Melayu..

Mana pergi kekuatan ekonomi orang Melayu?.. Padahal Kaum Melayu dahulunya pedagang Nusantara ini yang Hebat.. Jika ramai yang bangga dengan kemajuan di bandar-bandar pantai barat seperti Kuala Lumpur.. Berapa banyak hak milik Melayu dan berapa pula milik Kaum Kafir?.. Mana perginya kestabilan polotik orang Melayu?.. Masing-masing berebut jawatan dan bukannya memikirkan masalah rakyat.. Rasuah, seakan sinonim dengan pemimpin pejuang Melayu.. Mengeluarkan kita-kata kesat, Membaling kerusi semata-mata merebut jawatan walaupun hanya di kawasan cawangan bahagian .
.
Mana perginya pengusaan Bahasa Melayu.. Tulisan Jawi yang merupakan Tulisan Kaum Melayu sendiri.. Semakin pupus di kalangan Kaum Melayu.. Berapa ramai anak-anak Melayu buta jawi.. Banyak lagi kelemahan kaum Melayu yang menjadi punca dipandang sinis oleh Kaum kafir.. Maka, Bagaimana rasa akan hadir hormat dari kaum Kafir kepada Kaum Melayu kalau Melayu sendiri lupa akan bangsa?.

Apa aset yang tinggal untuk Melayu.. Semuanya hanya ibarat Kain sutera yang membungkus sampah.. Digembar gemburkan oleh media kehebatan Melayu yang sebenarnya layu dan Kaum Melayu terus dilenakan dengan janji-janji kosong pemimpin yang kononnya menjaga ketuanan Melayu.. Inilah antara punca Mengapa isu ketuanan Melayu masih lagi menjadi ungkitan demi ungkitan Kaum kafir..

Muslimin dan Muslimat..

Marilah kita kembali memahami Melayu dalam konteks Melayu adalah sebahagian daripada ummah Islam untuk mengembalikan kegemilangan Kaum Melayu.. Sebagaimana yang dicapai oleh Kesultanan Melayu Melaka.. Bagaimana kegemilangan Pelabuhan kesultanan Melayu Melaka hingga terkenal dari Semenanjung Tanah Arab sehingga Tanah Besar China.. Maharaja China menjalin hubungan diplomatik dengan baik dengan Kesultanan Melayu Melaka.. Buktinya, kehadiran Laksamana Cheng Ho ke Melaka untuk menjalinkan hubungan dua hala..

Mengapa kesultanan Melayu Melaka dijulang?.. Sedangkan ketika itu bukannya zaman IT dan teknologi.. Cuba kita lihat daripada pentadbirannya.. Di dalam Undang-undang Kanun Melaka dan Hukum Laut Melaka.. Kedua-duanya berteraskan perundangan Islam yang telus.. Hudud, Qisas dan Takzir dijadikan tunjang perundangan.. LIhat bagaimana keperihatinan Sultan Melaka.. Mereka menjadikan Istana sebagai tempat pembelajaran agama kepada Rakyat.. Ramai tokoh Alim Ulama daripada Acheh dijemput untuk menjadi penasihat di Istana.. Lihat, Bagaimana kaedah Sultan Alauddin Riwayat Shah menjaga rakyat.. Baginda sentiasa menyamar sebagai rakyat untuk melihat situasi negaranya.. Samalah seperti Khalifah Umar Al Khattab r.a.. Adat resam Melayu amat dititikberatkan kepada muda-mudi.. Pemudanya berjiwa besar seperti Laksamana Hang Tuah.. Begitu juga pemudinya.. Maka, kekuatan dalaman inilah yang menjadikan Pelabuhan Melaka sebagai destinasi perdagangan kerana kemualiaan peribadi Kaum Melayu Melaka begitu indah dipandang dan dilihat.. Bukan hanya hebat jasmaninya.. Tetapi, rohani mereka hidup bukan seperti masyarakat kini..

Muslimin dan Muslimat sekelian,

Sedarilah, Melayu tidak mempunyai erti kewujudannya tanpa agama Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Khalifah Umar Al Khattab Al Faruq r.a kepada Kaum Arab.. “Kamu sebelum ini adalah serendah-rendah manusia, sehina-hina manusia, sekurang-kurang manusia, Maka Allah s.w.t memuliakan kamu dengan Islam, selagi mana kamu mencari kemegahan selain islam, Allah s.w.t akan menghina Kamu..”

Maka, perlunya perubahan yang drastik darisegi kefahaman agama, pemikiran, aktiviti sosial dan kemasyarakatan agar ianya kembali seiring dengan ajaran Islam.. Bermula daripada peringkat Pihak Berkuasa dari kalangan kaum Melayu.. Sultan atau Raja-raja Melayu sehinggalah pemimpin siasah dan tadbiran hendaklah meletakkan keutamaan agama dan bangsa di atas perkiraan keuntungan yang singkat.. Raja-raja Melayu juga perlu berperanan sebagai ketua institusi agama negeri yang mengikhlaskan hati untuk berkhidmat kepada agama dan bangsa.. Para Umara’ atau Pemimpin siasah hendaklah menggunakan mandat yang diberikan secara berhemah dan adil untuk meninggikan syiar agama dan mengangkat darjat bangsa sendiri.. Para Alim Ulama dan bijak pandai sewajarnya meluaskan ilmu yang berguna dan amalan yang berfaedah di kalangan anak bangsa, sehingga mereka gemar kepada ilmu dan mendatangkan manafaat kepada diri mereka di dunia dan akhirat.. Maka, tiada lagi masalah sosial di kalangan Muda Mudi seperti berlaku pada hari ini.. Dan apabila disemai budaya ilmu di kalangan masyarakat.. Akan lahirlah masyarakat yang mencintai ilmu dan masyarakat yang berilmu merupakan bangsa yang akan dihormati dan dipandang mulia.. Akhirnya, hadirlah perasaan gerun dan takut Kaum Kafir kepada Kaum Melayu..Sekian, Terima Kasih..

Al Faqir Ila Allah..

Monday, December 22, 2008

*Berjaya dan Gagal Peperiksaan Universiti.. Apa bezanya?..


Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..


Kejayaan dan Kegagalan..

Segala puji bagi Allah s.w.t, kerana mengurniakan segala ujian di dalam kehidupan hambaNya.. Segala yang ditakdirkan pada hambaNya semuanya berpaksikan matlamat penciptaan manusia iaitu untuk bertakwa kepada Allah s.w.t.. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa, Surah Al Baqarah ayat 21..

Semuanya yang hadir di dalam hidup ini merupakan ujian untuk menentukan samada manusia itu terus teguh dalam jaringan takwa yang hakiki tewas dan berpaling daripada hidayah Allah s.w..t apabila diberi nikmat atau ditimpa musibah.. Termasuklah kejayaan dan kegagalan keputusan yang kita harungi di dalam medan peperiksaan semester bagi kita sebagai pelajar Universiti Sains Malaysia..

Muslimin dan Muslimat yang insyAllah dirahmati,

Kejayaan atau kegagalan yang kita kecapi di dalam medan peperiksaan di Universiti bukanlah satu perkara hakiki yang perlu dinikmati atau dikesali.. Sebagai manusia yang beriman ianya bukannya kayu pengukur kejayaan atau kegagalan kepada kita yang mentauhidkan Allah s.w.t dan membenarkan Saidina Rasulallah s.a.w..

Sebaliknya, apa yang penting ialah bagaimana dan apakah natijah kejayaan dan kegagalan di medan peperiksaan kepada tahap keyakinan terhadap pencipta kita.. Allah s.w.t?.. Apakah bertambah keimanan kepadaNya atau sebaliknya?..

Sewajarnya kejayaan atau kegagalan yang dikecapi menjadi alat untuk bermuhasabah diri sebagai seorang hamba.. Dimanakah tahap ketakwaan kita kepada Allah s.w.t?. Dimanakah keyakinan diri kita terhadap sesuatu takdir yang menimpa diri?. Apakah kita yakin ianya daripada Allah s.w.t.... Kerana, Orang yang beriman pasti menyakini setiap sesuatu itu ada hikmahnya daripada Allah s.w.t..

Maka, detik inilah sewajibnya kembali bertadabbur dengan kalam Allah s.w.t untuk menambahkan keyakinan pada Allah s.w.t.. Dengan mencari hikmah setiap sesuatu perkara dan meyakini setiap yang ditakdirkan adalah sesuai dan setimpal dengan keadaan manusia.. Firman Allah s.w.t di dalam Surah Al Baqarah ayat ke- 286 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”..

Muslimin dan Muslimat,

Bagi mereka yang menkecapi kejayaan.. Ingatlah, pesanan Baginda s.a.w tentang sifat manusia yang sering mudah alpa apabila mengecapi nikmat kesenangan dan kesihatan yang sempurna.. Ramai manusia ketika berjaya atau mendapat kesenangan berpaling daripada Allah s.w.t..
Cuba kenangkan kisah Qarun yang dirakamkan di dalam Al Quran.. Bagaimana pada asalnya seorang yang tidak Berjaya di dalam kehidupannya.. Tetapi, sangat taat pada Allah s.w.t dan setia pada Nabi Musa a.s.. Namun, apabila dianugerahkan nikmat yang sementara dan diberi Berjaya dalam perniagaannya.. Maka dia berpaling daripada Allah s.w.t.. Akhirnya, diazabkan oleh Allah s.w.t..

Begitu juga dengan nikmat sihat.. Berapa ramai antara kita ketika sihat ini sering melazimi kalimah Allah s.w.t?. Namun, berbeza ketika kita ditimpa sakit.. Ketika sakit barulah nama Allah s.w.t menjadi alunan di bibir.. Samalah seperti saudara dan saudariku yang ditimpa kegagalan.. Semuanya ingin menguji kalian sejauh mana tautan pada Allah s.w.t.. Orang yang beriman tidak akan putus asa pada Allah s.w.t.. kerana mereka mengatgahui hanya mereka yang kafir akan berputus asa dengan rahmat Allah s.w.t.. Firman Allah s.w.t dalam Surah Ibrahim ayat 56 "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat."

Muslimin dan Muslimat yang dikasihi,

Sebagai akhirnya, ingatlah.. Tidak selamanya kita yang berada di puncak kejayaan akan sentiasa berada di atas.. Begitu juga kita yang berada di lembah kegagalan sementara.. Tidak selamanya kita berada di bawah.. Pasti kita akan mencuba mendaki puncak kejayaan dan akhirnya pasti sampai ke puncaknya.. Apa yang penting ialah bagaimana kita menjadikan takdir Allah s.w.t ini sebagai alat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah s.w.t.. Bagaimana kita menghamparkan kehambaan kepada Allah s.w.t ketika mencapai nikmat dan musibah..

: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

Sekian, Terima Kasih..

Al Fakir Ila Allah..
Monday, December 15, 2008

*Hulurkan Salam, Maniskan Senyuman..


SUNAT BERJABAT TANGAN KETIKA MEMBERI SALAM

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..


Ucapan Salam dan Ukhuwah Islamiah..Saban hari, amalan memberi salam semakin kurang mendapat perhatian dikalangan masyarakat Islam di negara ini.. Adapun daripada kalangan kita hanya melebarkan jaluran salam kepada mereka yang kita kenal sahaja..

Lebih malang lagi ada yang memandang remeh perkara ini.. Padahal, amalan memberi salam inilah muqaddimah ta'aruf yang diajar oleh islam untuk umatnya merapatkan jurang persaudaraan sesama Islam..

Kerana sesungguhnya Rasulallah s.a.w telah mengisytiharkan bahawa orang muslim itu bersaudara dan dijelaskankan oleh Allah s.w.t menerusi firmanNya di dalam Surah Hujaraat ayat ke-10 "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.."


INDAHNYA PERSAUDARAAN ISLAM ITU

Sabda Rasulallah s.a.w..

Daripada Abu Hurairah r.a Rasulallah s.a.w bersabda "Orang yang berkerendaan hendaklah memberi salam kepada orang yang berjalan kaki, Orang yang berdiri kepada yang duduk, Kumpulan yang sedikit kepada kumpulan yang ramai dan orang yang muda kepada yang tua.."


Muslimin dan Muslimat yang dikasihi,

Memberi salam dan berjabat tangan sesama orang yang beriman ketika bersua muka merupakan satu amalan yang amat digalakkan oleh Allah s.w.t bagi mengeratkan hubungan silaturahim.. Rasulallah s.a.w sendiri pernah menegur salah seorang sahabat yang datang menemui Baginda s.a.w tanpa menghulurkan salam..

Daripada Kaldah Bin Hanbal r.a katanya "Saya mengunjungi Nabi s.a.w tanpa memberi salam.. Nabi s.a.w berkata Keluarlah dan ucapkanlah "Assalamualaikum".. Kemudiannya ketalah "Boleh saya masuk.."..

Menurut Para Ulama r.hum sunat berjabat tangan selepas memberi salam.. Kerana antara hikmah yang dapat diperoleh seperti dapat mengeratkan lagi Tali Silaturahim, dapat menambah kemesraan bersama dan mendapat keampunan Allah s.w.t.. Namun perlu difahami dan diingatkan berjabat tangan antara muslimin dan muslimat yang bukan mahram adalah Haram..

Muslimin dan Muslimat,

Ulama' menetapkan bahawa hukum memberi salam adalah sunat muakkad yakni sunat yang dituntut dan menjawab salam itu adalah wajib.. Ini disandarkan pada firman Allah s.w.t di dalam Surah An Nisa' ayat 86 "Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa)[Penghormatan dalam Islam ialah: dengan mengucapkan Assalamu'alaikum]. Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu."

Memberi salam sunat dilakukan dalam keadaan seperti ketika masuk ke dalam sesuatu majlis, ketika hendak meninggalkan sesuatu majlis dan ketika hendak memulakan sesuatu ucapan.. Namun perlu diingatkan, kerana sering dilakukan oleh masyarakat meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya Makhruh memberi salam kepada mereka yang sedang berada di dalam majlis ilmu, memberi salam kepada mereka yang sedang membaca Al Quran, memberi salam kepada mereka yang sedang solat, kepada mereka yang sedang makan dan minum, kepada mereka sedang membuang air, kepada mereka yang sedang azan dan iqamah, kepada mereka yang fasiq dan kepada perempuan yang boleh menimbulkan fitnah..

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati,

Sebagai akhirnya, marilah kita bersama berazam untuk berubah kepada seseorang yang suka menyebarkan salam di muka bumi Allah s.w.t ini.. Semarakkanlah kembali kalimah Salam bermula daripada dalam diri kita.. Kemudiannya biarlah cahaya keindahannya menyinari masyarakat atau jemaah islamiah ini.. Supaya sebagai akhirnya kita dapat mewujudkan satu kondisi solehah di persekitaran kita.. Kerana Ukhuwah Islamiah itu merupakan antara asas yang amat penting untuk membangunkan kembali daulah Islamiah yang telah pupus.. Semoga kita diampunkan daripada dosa-dosa dab semoga Inayah dan Hidayah Allah s.w.t menyinari kehidupan kita.. InsyAllah.. Sekian, terima kasih..

Sekian, Terima kasih..

Al Fakir Ila Allah..

Wednesday, December 3, 2008

*Bahaya Jahil Dalam Agama Bahagian 3..

USRAH DAPAT MENINGKATKAN KEFAHAMAN AGAMA..Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..


Kefahaman agama dan Manfaatnya..

Segala puji bagi Allah s.w.t yang masih mengizinkan diri kita berpijak di alam ciptaannya.. Inayah Allah s.w.t sentiasa menyinari kehidupan kita.. Luasnya pengatahuan Allah s.w.t terhadap makhluk ciptaannya..

Kerana itulah, Allah s.w.t telah menjadikan alam ini sebagai alat kepada manusia untuk bertakwa kepadaNya.. Maka, sewajibnya kita sebagai hamba.. Terus menerus melangsungkan amal soleh dan kebajikan untuk mempersembahkan kesyukuran di atas segala yang dikurniaannya..

Namun, masih ramai manusia begitu sibuk dengan pekerjaan dunianya.. Sehinggakan mereka lupa untuk bersyukur atas hadirnya mereka di alam ini dan lupa tujuan utama mereka diciptakan oleh Allah s.w.t..

Sebagaimana peringatan Allah s.w.t ketika mana menerangkan proses kejadian manusia di dalam Surah As Sajdah ayat 7 - 9.. Allah s.w.t menerangkan bagaimana hebatpun penciptaan manusia.. Ramai yang tidak bersyukur dan mengambil iktibar daripadanya..

"Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah."

"Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina."

"Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur."


Ketahuilah, walaubagaimana hebatpun penciptaan manusia itu.. Sekiranya kita sebagai hamba tidak mengambil iktibar daripadanya.. Maka, sia-sia sahaja.. Ramai di antara kita yang tidak bersyukur pada Allah s.w.t.. Mereka merasakan kehidupan mereka tidak sempurna.. Mereka merasakan tidak puas dan tidak cukup kesempurnaan hidup.. Sedangkan mereka merupakan sebaik-baik kejadian.. Dan semua ini berlaku kerana jahil di dalam agama.. BAHAYA JAHIL DALAM AGAMA..


Muslimin dan Muslimat yang dikasihi,


Saidina Rasulallah Muhammad s.a.w telah memberikan petunjuk yang indah kepada umatnya supaya tidak tergolong dalam kalangan mereka yang tidak bersyukur.. Begitu banyak contoh tauladan yang telah dihamparkan.. Dan antaranya, telah berkata Rasulallah s.a.w "Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah s.w.t pada dirinya kebaikan, difahamkan dia dalam agama.."


Secara umumnya, Rasulallah s.a.w menerangkan dalam kehidupan manusia.. Ada di antara kita yang diberikan hidayah untuk dirinya menjadi soleh dan baik.. Namun, perlu diingatkan untuk menjadi soleh dan baik itu mesti mempunyai sebabnya.. Faktor yang menjadikan dirinya menjadi ke arah kesolehan dan kebaikan..

Kerana manusia itu berpegang kepada sebab.. Sesuatu perkara yang berlaku perlu mempunyai faktor dan penyebabnya ianya berlaku.. Sebagai contoh, orang yang menjadi pandai disebabkan dia pergi menuntut ilmu.. Orang yang kenyang disebabkan dia makan sesuatu..

Namun perlu diingatkan, terdapat mereka yang dipilih untuk berlaku sesuatu pada dirinya tanpa sebab dan faktor.. Dan ianya merupakan pilihan Allah s.w.t.. Mereka-mereka yang dipilih oleh Allah s.w.t untuk menjadi sesuatu tidak bergantung pada sebab dan apa-apa faktor.. Contohnya, Nabi Ibrahim tidak terbakar di dalam api walau baginad a.s cuba untuk dibakar.. Contoh lain, Nabi Muhammad s.a.w seorang yang pandai sedangkan baginda s.a.w seorang yang tidak pandai menulis dan membaca..

Begitu jugalah bagi mereka orang yang soleh dan baik.. Mereka menjadi soleh dan baik disebabkan difahamkan dengan kefahaman agama.. Dan kefahaman agama ini memerlukan proses pembelajaran dan pertarbiyahan untuk mencapai kedudukan soleh dan baik..

Kebaikan yang dimaksudkan ini meliputi semua aspek kehidupan manusia itu.. Samada ibadah khususnya, pekerjaannya dan sebagainya..

Sebagai contoh, seorang peniaga.. Sekiranya dia memahami agamanya.. Kefahamannya dalam agama dapat dia membezakan perkara yang halal dan haram.. Peniagaan manakah yang berasaskan syara' ataupun riba'.. Sekiranya dia jahil.. Maka, mudahlah dia terjerumus ke lembah dosa lantaran kejahilannya.. Selain itu, mereka yang diinginkan kebaikan di akhirat.. Maka, akan diberikan keberkatan dalam hidupnya.. Dan Orang yang ingin mendapat keberkatan dalam hidup.. Dia akan menyusun hidupnya dengan bersistem..

Muslimin dan Muslimat,

Ada yang bertanya.. Apakah ilmu itu perlu ditunggu sehingga ia akan masuk sendiri ke dalam diri manusia..? Apakah kita perlu menunggu sahaja sehingga sampai seru?.. Maka jawapannya, mereka yang diinginkan kebaikan pada kehidupannya.. Akan diberi hidayah oleh Allah s.w.t untuk menuntut dan mendalami ilmu terutamanya ilmu agama..

Sebagai contoh, dia akan pergi ke majlis-majlis ilmu di masjid atau madrasah dan akan bertalaqqi dengan gurunya untuk mendalami ilmu agama.. Namun perlu diingatkan, dalam menuntut ilmu.. Para Salaffussoleh begitu mementingkan keberkatan dalam menuntut ilmu.. Kerana ilmu yang berkat akan menyelamatkan kehidupan.. Kerana orang yang ilmunya tidak berkat akan melahirkan penjenayah yang berilmu..

ketidakberkatan dalam menuntut ilmu tidak memberi kesan untuk di akhirat.. Tiada manfaat untuknya di akhirat.. Ramai di zaman ini berilmu, tetapi tidak mengamalkan ilmunya.. Semuanya lantaran tidak berkatnya ilmu.. Lebih-lebih lagi bekas bekas pelajar sekolah agama.. Mereka di ajar untuk mengimarahkan masjid.. Amar makruf dan nahi mungkar.. Tetapi, berapa ramai yang masih mempraktikkannya selepas masuk ke universiti.. Cuba kalian fikirkan, kenapa ianya berlaku.. Semuanya kerana KETIDAKBERKATAN DALAM MENUNTUT ILMU..

Muslimin dan Muslimat yang dikasihi,

Ilmu-Ilmu yang perlu wajib dipelajari oleh setiap mukallaf.. Pertama, ilmu tauhid.. Asas untuk mengenal Allah s.w.t.. Namun perlu diingatankan, Ulama tasawwuf berkata "Barang siapa yang belajar sesuatu tanpa guru.. Maka, syaitan adalah gurunya." Kedua, ilmu fiqh.. Asas untuk memahami agama.. Para Ulama' akan mengkhatamkan bidang ilmu ini sebelum mendalami ilmu taqawwuf.. Apabila ditanya kepada Imam Abu Hanifah r.a. apakah beliau tidak mahu mengarang kitab tasawwuf.. Maka jawabnya, aku telah mengarang kitabnya.. Iaitu merujuk kepada kitan fiqhnya.. Kerana untuk membawa kepada zuhud perlu mengatahui akan hukum hakam sesuatu perkara.. Untuk membezakan perintah dan larangan Allah s.w.t.. Ketiga, ilmu tasawwuf.. Ilmu yang membawa manusia untuk menjadi lebih luhur dan suci.. Yang menundukkan keegoannya dan merendahkan dirinya.. Orang yang sufi itu ialah orang yang beradab mulia.. Dan tiga asas utama ini perlu dipelajari sebelum memasuki bidang-bidang yang lain seperti sainstis dan sebagainya..

Muslimin dan Muslimat,

Sebagai akhirnya, Hadith lain ada menyebutkan "Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah s.w.t pada dirinya kebaikan, Maka Allah s.w.t memudahkan jalannya ke syurga.." Ulama membahagikan kepada dua makna hadith ini.. Pertama, hakikat.. Makna jalan yang membawa ke syurga itu ialah jalan yang dilaluinya untuk hadir ke majlis ilmu.. Kedua, maknawi.. Maknanya, apa sahaja alat yang digunakan untuk hadir ke majlis ilmu seperti pakaiannya.. Semuanya akan memberi manfaat untuknya ke syurga.. Dan pekerjaan yang dilakukannya untuk mudah dia menuntut ilmu juga dikira sebagai alat untuk ke syurga..

Sekian, Terima kasih..

Al Fakir Ila Allah..

Sunday, November 16, 2008

*Bahaya Jahil Dalam Agama Bahagian 2..

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..


Sedar ataupun tidak.. Sebenarnya, komuniti islam semakin hari semakin diserapi,ditindas dan dijajah pemikirannya.. Ramai dikalangan kita lebih terikat serta sering berpaksikan pemikiran dan ideologi tokoh-tokoh ilmuan barat daripada berpandukan tokoh ilmuan Islam Saidina Muhammad Ibnu Abdullah s.a.w, Para Sahabat r.hum dan Para Ulama' r.hum..

Senario ini benar-benar menunjukkan kebanaran lisan Saidina Muhammad Rasulallah s.a.w berkaitan perlaku kesilapan Umat Islam di akhir zaman.. Mereka mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani..

Daripada Abu Sa’id Al-Khudri ra. berkata, bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah! Apakah Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan?" Nabi s.a.w. menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka";- (Riwayat Muslim)

Muslimin dan Muslimat yang insyAllah dirahmati,

Ketahuilah, di zaman selepas berakhirnya tertegaknya khilafah Islamiah ini.. Umat islam saban hari semakin jauh dengan kehidupan sebenar.. Kehidupan umat islam telah direncana dengan halusnya supaya dijauhkan kita dengan perjalanan Sirah Rasulallah s.a.w.. Yahudi dan Nasrani, mengatahui kehebatan islam sekiranya mereka melemahkan kita dengan kekuatan ketenteraan.. Kerana itulah mereka menggunakan serangan pemikiran dan kehidupan sosial untuk mendodoi umat islam supaya lena daripada seruan jihad menegakkan kalimah Allah s.w.t..

Lihat sahaja generasi pelapis muda islam sekarang.. Berapa ramaikah di antara umat kita yang dapat menyerupai ketokohan Saidina Ali K.w.j.. Sanggup mengorbankan nyawa demi agama.. Begitu juga Abdullah Ibnu Umar r.a.. Di kala awal usinya 15 tahun.. Berkobar-kobar semangat jihadnya.. Mengapakah hilangnya ketokohan di kalangan generasi muda ? Mengapakah lenyapnya semangat menegakkan kalimah Allah s.w.t di kalangan mereka?.

Cuba fikirkan diri kita sendiri.. Tanya pada diri kita.. Sekiranya kita diseru untuk berjihad ke medan peperangan.. Sekiranya kita diarah untuk gugur di medan pertemputan.. Mampukah kita melakukannya.. Mampukah kita melaksakannya?.. Jawapannya ramai di antara kita keberatan untuk melakukannya.. Sedangkan ianya amat dikasihi oleh Allah s.w.t.. Tanya pada diri.. Bagaimana kita ingin berjihad dan menentang kekufuran?. Sekiranya virus cinta dunia dan takut mati itu telah menyerang kita.. Kita telah sakit menghidap penyakit "Wahn" yang telah disebarkan oleh yahudi dan nasrani..

Ramai generasi umat Islam hari ini telah luntur semangat jihad dan pengorbanan dalam diri.. Hilang perasaan di jiwa mereka untuk menuntuk ilmu pengatahuan samada Ilmu fardhu Ain dan fardhu kifayah.. Natijahnya kini, muncullah generasi yang jahil dalam agama.. Lahir golongan yang telah diresapi virus 5S (sex, sport, screen, smoke, song) menjadikan mereka lebih bersemangat untuk berfoya-foya dan memuaskan nafsu mereka.. Mereka lebih suka bercouple, bersorak dan bersuka ria.. Semuanya kerana kejahilan di dalam agama.. Sedangkan banyak lagi bidang cabang ilmu yang perlu diterokai dan dipelopori..

Cuba tanya diri anda.. Berapa banyak lagu yang anda hafal berbanding Ayat-ayat Quran?.. Tanyakan pada diri anda.. Apa persepsi anda terhadap kematian?.. Apa yang anda faham tentang rukun Iman, Islam dan Ihsan.. Bandingkan bilangan tokoh Ulama yang anda ketahui dan Berapa pula artis kesayangan anda yang anda ketahui.. Mari kita mhasabah diri sendiri untuk mengelak diri kita terus tergolong dalam kalangan jahiliah dalam agama..
Muslimin dan Muslimat,

Apa yang lebih malang lagi.. Ramai generasi muda yang menginginkan ke arah ke agamaan.. Tapi, malangnya mereka lebih terjerumus dan di belenggu perkara furuk dan khilaf dalam agama.. Menyebabkan semakin sempit pandangan masyarakat tentang islam.. Mereka asyik membicakan masalah seperti talkin, bacaan Yassin dan Majlis Maulid Nabi s.a.w.. Sedangkan banyak lagi permasalahan umat yang lebih berat tidak dibincangkan.. Banyak perkara yang telah jelas halal dan haramnya tidak dibahas dan disebarkan.. Menyebabkan ramai kita pada hari ini melakukan dosa tanpa sedar.. Semua ini telah dirangka oleh yahudi dan nasrani untuk memperlaga-lagakan umat islam.. Sedangkan Rasulallah s.a.w telah menasihatkan bahawa "Khilaf di antara umatku adalah satu rahmat.." Semua ini berlaku kerana kejahilan kita dalam agama..Muslimin dan Muslimat,


Saya cuba mengecilkan skop perbincangan ini ke arah pelajar universiti.. Antara kesan kejahilan dalam agama.. Sekiranya kita melihat Sirah Nubuwwah dan Para Sahabat r.hum.. Mereka menjadikan muzakarah ilmu sebagai satu rutin harian mereka.. Mereka sering membicarakan berkaitan permasalahan umat.. Tetapi, cuba kita lihat persekitaran kampus kita.. Yang menjadi topik perbualan dan perbincangan antara kita menfokuskan filem, permainan video, couple dan perkara remeh serta memualkan.. Yang lebih menyedihkan sanggup bergaduh hanya kerana seorang wanita.. Ada juga menjadikan alasan mengulang kaji pelajaran untuk duduk berduaan di kafe.. Fikiran mereka telah tersemat kewajiban untuk bercouple sebagai sebahagian kehidupan di alam pemuda.. Cuba lihat pula pemakaian kita.. Semuanya telah dirangka untuk berbentangan dengan syara'.. Semua kita telah dipengaruhi oleh yahudi dan nasrani yang merangka dengan baiknya..

Muslimin dan Muslimat yang dikasihi,

Kenapa masih kita terus menerus mencorengkan karat pada hati.. Ketahuilah, ramai daripada kita telah berkarat hatinya sehinggakan hanya menilai kenikmatan atau kejayaan seseorang itu hanya pada sijilnya, pada nilaian zahirnya dan pangkat semata.. Ramai di kalangan kita terus berpaksikan pemikiran barat dalam menganalisa kehidupan.. Kerana itulah, kita akan memperoleh jawapan yang menjurus ke arah kemaksiatan dan kemungkaran.. Dan inilah BAHAYA JAHIL DALAM AGAMA..

Sebagai akhirnya, ingatlah peringatan Allah s.w.t kepada semua hambanya yang beriman.. di dalam Surat Al Baqarah ayat 120.. "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. "..
Kerana itulah, sejak dibangkitkan Nabi Muhammad s.a.w permusuhan kuffar dengan umat islam tidak akan padam sehingga hadirnya qiamat.. Maka, janganlah terus menggolongkan diri dalam golongan jahil dalam agama.. Carilah Ustaz ataupun Tuan Guru yang mursyid untuk mendalami agama.. Jangan hanya mentelaah buku mahupun internet semata.. Kerana ianya boleh membawa kepada kesesatan yang nyata..

Sekian, Terima kasih..

Al Faqir Ila Allah..

Bersambung.....

Thursday, November 13, 2008

*Bahaya kejahilan dalam Agama..


Aktiviti USRAH ATAUPUN AKRAB ANTARA WADAH MEMAHAMI AGAMA..

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..

Sendi-sendi Ilmu dalam Islam dan kepentingannya..


Keimanan kepada Allah s.w.t merupakan asas pegangan yang wajib kepada mereka yang mengakui menyusuri perjalanan Cahaya Jalan Yang Lurus yakni Jalan Saidina Muhammad Ibnu Abdullah s.a.w.. Semua perkara berkaitan dengan keimanan semuaya telah dirangkum oleh Para Ulama’ r.hum dalam bidang keilmuan Usuluddin..

Perkara yang juga menjadi kewajiban ke atas semua mukallaf adalah mempelajari ilmu berkaitan hukum hakam ataupun lebih dikenali sebagai Ilmu Fiqh.. Ianya mempunyai hubungan yang sangat kukuh dengan keimanan kepada Allah s.w.t dan mempunyai kaitan yang amat rapat dengan asas-asas yang dirangkum di dalam Ilmu Usuluddin..

Kedua-dua elemen dilengkapkan dengan sendi agama ketiga iaitu Ilmu Tasawwuf.. Imam al Syazuli r.a berkata " Tasawwuf ialah melatih nafsu ke arah pengabdian kepada Allah s.w.t dan mengembalikan nafsu di bawah hukum hakamNya.." Kata Imam Malik bin Anas r.a “Sesiapa yang belajar tasawwuf tetapi tidak mempelajari ilmu Feqah, maka dia adalah zindiq iaitu tidak mempercayai Tuhan.. Sesiapa yang belajar ilmu Feqah tetapi tidak belajar ilmu Tasawwuf maka dia adalah fasiq, dan sesiapa yang mengumpulkan kedua-duanya maka dia adalah ahli hakikat.. (yang mengumpulkan syariat, tariqat dan hakikat..”

Muslimin dan Muslimat yang dikasihi sekelian,

Antara sebab tunjang utama pentingnya untuk kita mempelajari dan memahami kesemua cabang ilmu dalam islam bertujuan untuk mengelakkan diri terjerumus ke lembah kemungkaran Allah s.w.t.. Kerana manusia yang jahil mudah sekali terjerumus dengan kemurkaan Allah s.w.t.. Ramai masyarakat islam hari merasakan meraka telah melaksanakan tuntutan agama.. Namun, hakikatnya mereka sebenarnya semakin jauh daripada kehendak agama.. Seorang islam yang fasik dan terus menerus melakukan dosa dalam keaddan dia tidak tahu bahawa dosanya.. Semuanya kerana kejahilan dirinya dalam agama..

Saya cuba mengambil contoh yang berlaku di dalam kampus saya sendiri.. Saya sering melihat berapa ramai muslimat yang pergi menunaikan solat di Masjid.. Tapi, dalam keadaan seperti mana sabdaan Rasulallah s.a.w akan lahir zaman di mana wanita berpakaian tetapi bertelanjang..

Sabda Rasulallah s.a.w "Daripada Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Ada dua golongan yang akan menjadi penghuni Neraka yang belum lagi aku melihat mereka. Pertama, golongan (penguasa) yang mempunyai cemeti-cemeti bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang. Kedua, perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang, berlenggang lenggok waktu berjalan, menghayun-hayunkan bahu. Kepala mereka (sanggul di atas kepala mereka) bagaikan bonggol (goh) unta yang senget. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium bau wanginya. Sesungguhnya bau wangi syurga itu sudah tercium dari perjalanan yang sangat jauh daripadanya";- (Riwayat Muslim).

Begitu juga sahabat muslimin.. Bagaimana mereka yang indah berbaju melayu menunaikan solat di masjid.. Tetapi, tidak menutup aurat ketika beriadah.. Sedangkan tuntutan menutup aurat itu meliputi keseluruhan waktu.. Maka, mengikut Ulama Tasawwuf tertolak solatnya kerana solatnya tidak mencegah perkara keji dan mungkar.. Walau pada pandangan Ulama Fiqh bahawa diterima solatnya.. Namun, dalam keadaan rendah darjat solatnya..

Selain itu, ramai yang menyangka dan mengatahui.. Pelaksanaan islam itu hanya meliputi ibadah khusus seperti solat, zakat dan puasa.. Islam hanya dialusi untuk hal-hal perkahwinan dan yang berkaitan kematian.. Walhal, islam itu merupakan Ad deen yang meliputi semua aspek kehidupan.. Dan semua ini berlaku kerana jahilnya kita dalam agama..

Sebanarnya apabila kita yang terjun ke bidang kejuruteraan ini.. Telah kita memegang satu kewajiban iaitu fardhu Ain kepada kita untuk berjihad di bidang kejuruteraan..

Firman Allah s.w.t di dalam Surah At Taubah ayat 122..

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”

Sedar atau tidak, sebenarnya kita membawa amanah agama ketika ini dalam bidang kejuruteraan.. Dan barangsiapa di antara kita yang menunjukkan imej buruk kepada dirinya.. Sebenarnya dia telah membawa fitnah kepada agama islam dalam keadaan dia tidak sedar.. Dan tergolong mereka di dalam golongan yang mendustakan agama..

Muslimin dan Muslimat yang dikasihi,

Ingatlah akan amaran Allah s.w.t di dalam Al Q uran menerusi Surah Al ‘Araaf ayat 38 hingga 40..

“Allah berfirman: "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk (ke dalam neraka), dia mengutuk kawannya (menyesatkannya); sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian[538] di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu[539]: "Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka." Allah berfirman: "Masing-masing mendapat (siksaan) yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui.”

“Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan."

“Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit (Ertinya: doa dan amal mereka tidak diterima oleh Allah. ) dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum (Ertinya: mereka tidak mungkin masuk surga sebagaimana tidak mungkin masuknya unta ke lubang jarum.) Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.”


Sesungguhnya neraka Allah s.w.t amat dahsyat dan menggerunkan.. Maka, mengapa kita semua mahu mencabar keadilan dan kekuasaan Allah s.w.t sedangkan kita merupakan makhluk ciptaannya?.. Mengapa kita semuanya tidak mengikut apa yang diperintah dan dilarang Allah s.w.t sedangkan kita tahu akan pasti saat kematian kita?

Atau sebenarnya apakah kita sebenarnya mempercayai Allah s.w.t, Malaikat, kitab Allah s.w.t, Para Rasul, Hari Kiamat dan Qada’ Qadar.. Cuba selidik kembali, Benarkah kita benar-benar menyakini kalimat syahadah kita.. Maka, tanyalah imam kita sendiri.. BAHAYANYA KEJAHILAN DALAM AGAMA kerana ianya boleh menjerumuskan kearah kemurkaan Allah s.w.t..

Sekian, Terima Kasih..

Al Faqir Ila Allah..

Tuesday, November 11, 2008

*Kesempurnaan Nabi Muhammad s.a.w (Bahagian 1)Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..

Nabi Muhammad s.a.w dan kebersihan..


Islam amat menitikberatkan kebersihan dan kesucian kepada umatnya.. Samada kebersihan dan kesucian diri sendiri mahupun kebersihan di persekitaran kediaman..

Nabi Muhammad s.a.w pernah bersabda "Sesungguhnya Allah s.w.t itu indah (indahnya Allah s.w.t tidak seperti indahnya Makhluk ciptaanNya). Maha Bersih dan suka akan kebersihan, Maha Mulia dan sukakan mereka yang mulia, Maha Pemurah dan sukakan yang pemurah, Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai kaum yahudi (yang pengotor).." Riwayat At tirmizi..

Muslimin dan Muslimat yang dikasihi,
Baginda s.a.w amat menitikberatkan kebersihan diri Baginda s.a.w.. Banyak contoh-contoh yang dapat dilihat bagaimana indahnya Baginda s.a.w menjaga penampilan Baginda s.a.w..

Antaranya, mari kita mengambil satu contoh Baginda s.a.w terhadap presepsi Saidina Rasulallah s.a.w terhadap minyak wangi sahaja.. Baginda s.a.w gemar menyimpan minyak wangi sebagai keperluan seharian.. Baginda s.a.w tidak pernah menolaknya sekiranya dihadiahkan kepada Baginda s.a.w.. Sehinggakan Baginda s.a.w pernah menasihatkan para Sahabat r.hum dengan sabdaNya " Tiga perkara yang sekiranya diberi padamu.. jangan ditolak.. Bantal, minyak wangi dan susu.."

Kerana itulah, memakai minyak wangi itu adalah sunnah Baginda s.a.w.. Kerana Baginda s.a.w mengetahui akan manfaat yang akan diperoleh dengan memakai minyak wangi..
Al Imam Syafiee r.a berkata "sesiapa yang bertambah wanginya. Maka bertambahlah kecerdikannya.."

Hal ini menunjukkan bahawasanya Saidina Rasulillah s.a.w amat mementingkan keselesaan, kebersihan dan penjagaan kesihatan yang baik..Sehinggakan Nabi Muhammad s.a.w memerintahkan para sahabat r.hum supaya menjaga persekitaran halaman rumah mereka untuk membezakan halaman rumah orang islam dan yahudi..

Hatta, dalam penjagaan gigi.. baginda s.a.w amat menggalakkan bersiwak.. sehinggakan Baginda s.a.w bersabda " kalaulah tidak memberati ummahku. pasti aku memerintahkan agar bersiwak setiap kali untuk bersolat."Muslimin dan Muslimat,

Kerana kasihnya Nabi Muhammad s.a.w kepada ummahnya begitu tinggi dan hebat.. Baginda s.a.w tidak mahu sekali memberati ummahnya dengan sesuatu perkara.. kerana itulah banyak sabdaan baginda s.a.w sering menggunakan lafaz " sekiranya tidak memberati umat ku"

Nabi Muhammad s.a.w juga menyarankan agar menjaga kebersihan untuk mengelakkan fitnah kepada agama islam.. Sehinggakan baginda s.a.w menyarankan dengan sabdanya "hendaklah kalian mengambil perhiasan untuk setiap kali pergi ke masjid."..

kata Al Imam Abu Hassan Syazuli r.a.. masjid yang digambarkan itu merupakan semua tempat sujud di dunia ini..
keseluruhan dunia ini boleh dijadikan tempat sujud selagi mana tempat itu suci.. Maka, perlulah berhias disegenap perjalanan dunia ini.. Namun perlu diingatkan, perhiasan itu memerlukan niat untuk mendapatkan keredhaan Allah s.w.t.. Ianya perlu mengikuti syara' dan nilaian halal dan haramnya..

Muslimin dan Muslimat yang insyAllah dirahmati,

Para Ulama menyatakan tujuan Nabi s.a.w menunjukkan pemakaian minyak wangi untuk memberi contoh bahawa pentingnya penjagaan diri..

Kerna Para Sahabat r.huma umumnya akan melakukan segala perbuatan Nabi Muhammad s.a.w.. kerana mereka ingin sekali mengikut segala keperibadian kekasih Allah s.w.t.. Segala sunnah Baginda s.a.w..

Walaupun, hakikatnya peluh Nabi Muhammad s.a.w itu lebih wangi daripada wangian yang dipakai oleh Baginda s.a.w..

Dalilnya dapat dilihat berkaitan peristiwa Ummu Sulaim r.ha bonda Anas bin Malik r.a.. ketika Nabi Muhammad s.a.w sedang tidur dalam keadaan berpeluh.. Ummu Sulaim r.ha menadah peluh peluh Baginda s.a.w.. Maka, apabila terjaganya Baginda s.a.w.. bertanya baginda s.a.w kepada Ummu Sulaim r.ha "apakah yang kamu lakukan?." Ummu Sulaim r.ha berkata "aku ingin mendapatkan keberkatan dan wangian."..

Kerna jasad Saidina Rasulillah s.a.w itu merupakan jasad ahli syurga.. jasad ahli syurga ini wangi amat sekali.. Maka, antara hikmahnya pemakaian minyak wangi oleh Baginda s.a.w untuk mengelakkan ketaksuban Para sahabat r.hum terhadap Nabi Muhammad s.a.w..

Kerana itulah juga Allah s.w.t tidak menzahirkan sepenuhnya keistimewaan jasad Nabi s.a.w..

kata Ibnu Qurtubi r.a "jikalau di zahirkan berkat Nabi s.a.w di bumi ini.. nescaya tidak ada insan yang mampu yang melihat dan duduk bersama nabi s.a.w." (bergaul bersama baginda s.a.w)

Kerna itulah Saidina Umar Al Khattab r.a mendeklamasikan sebuah syair selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w yang bertajuk kesedihan .. antaranya yang disebut..

"engkau rasul yang telah menurunkan darjat engkau.. kerna, jika tidak menurunkan darjat jasad engkau.. nescaya tidak ada anak anak perempuan kami layak untuk bernikah dengan engkau.. engkau tidak boleh duduk seharipun dengan kami.. kalau engkau tidak menurunkan darjat engkau.. tidak mungkin kami dapat hidup dengan rasulallah s.a.w"..


Syiekh Ahmad Idris r.a berkata "terlalu besar kesempurnaan Nabi s.a.w daripada diketahui oleh manusia dilihat oleh hati msnusia.".. sehinggakan saiditina aisyah r.ha sendiri mengakui tidak pernah melihat hakikat wajah Nabi s.a.w..

Namun, Allah s.w.t menghijabkan hakikat nabi s.a.w supaya dengan itulah dapat manusia melihat Nabi s.a.w dan mendampingi Baginda s.a.w..

Saidina Ali k.w.j berkata"sesiapa yang melihat rasul (secara tidaksengaja) dengan tiba tiba.. maka orang itu akan mengigil."..

Ini menunjukkan bahawa hakikat Nabi s.a.w sebenarnya penuh dengan kebesaran Allah s.w.t..

Sekian, Terima Kasih..

Kupasan Kitab Syama'il Muhammad (kesempurnaan Muhammad) oleh Syeikh Muhammad Fuad Kamaluddin Al Maliki..

Monday, November 10, 2008

*Masjid Tanpa Manusia..


INDAH IANYA TERSERGAM TANPA PENGHUNINYA.. BENARLAH SABDA BAGINDA S.A.W.. TANDA-TANDA AKHIR ZAMAN..

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..Bicara seorang manusia..Tenang,
Suasana permai senja,
Tanpa bicara angin menyingsir,
Tanpa suara udara bergeser,

Sunyi,
Suasana masjid ini,
Tanpa kedengaran munajat hamba,
Tanpa kesayuan rintihan jiwa,
Cuma suara Sudaisi asyik mengalun kalam Tuhan,

Aku,
Duduk menghadap mimbar,
Temangu sendirian nanti waktu,
Menanti menjelma magrib di awal kelam,

Hatiku,
Tiada lagi tenang,
Di dasarnya meronta gelisah,
Naluriku jua menjerit bimbang,
Sanubariku juga seakan dijerut resah.

Memang,
Tersergam persona masjid ini,
Bagai wajah perkasa umat islam kala ini,
Di bangga keindahannya ke pelusuk benua,

Katanya inilah petanda kekuatan umah,
Kononnya inilah kebangkitan tamadun islamiah.

Namun,
Lihat saja tika ini,
Azan magrib bakal muezzin laungkan,
Tetapi cuma aku kesepian di masjid ini,
Tiada langsung insane hadir disini selainku,
Seumpama pupus sudah umat islam itu,

Kemanakah mereka semua itu?
Mana pergi manusia mengakui islam itu?

Aneh,
Mengapa umat islam kini menjadi begini?
Mengapa umat kini tidak imarahkan masjid ini?
Mengapa umat kini tidak berjemaah di sini?
Mengapa umat kini seakan menjauhi masjid ini?
Mengapa umat kini seakan tuli seruan di sini?
Mengapa? Mengapa? Mengapa semua umat begini?

Letih,
tidak bisa aku bermonolog lagi,
semakin luntur rasa diriku untuk berkata,
semakin lelah akalku untuk berbicara,
buntu fikiranku apa perlu tingkahku,
apa perlu lakuku lagi,

Aku,
cuma insan biasa yang tak punya apa,
Tiada kuasa, pengaruh atau harta benda,
Yang bisa dibangga banggakan,
Apa mungkin aku mengubah segala ini,
Tiada makna semuanya bicaraku ini.

Mungkin,
Inilah saat sabdaan baginda s.a.w,
Masjid tersergam megah tanpa manusia,
Mungkin telah tiba waktu akhir zaman itu,
Zaman kekalutan umat islam penuh fitnah durjana,
Zaman penuh pancaroba tipu daya manusia,

Ya ilahi,
Aku memohon padamu,
Agar bisa tegar aku pada semua kesesatan,
Sematkanlah iman dan takwa dalam diriku,
Supaya aku tergolongan yang engkau redhai..

Muezzin jalanan

Sekian, Terima kasih..


Al Fakir ila Allah
..

Saturday, November 8, 2008

*Tegas dalam kelembutan..Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..

An Nisa' dari pandangan Al Qaradhawi..


Al Qaradhawi mencadangkan tiga usul untuk diperhatikan dan direnungkan untuk diperhati serta dianalisa oleh Muslimah..

Permata, bekerjasama sesama wanita untuk menyedarkan kaum wanita dan mempersiapkan mereka untuk membantu agama ini dan seterusnya memberi sumbangan dalam amal islami.. Menurut Al Qaradhawi, umat islam mempunyai masalah dalam memahami ajaran islam.. Ini kerana ada pihak yang menyatakan bahawa islam itu hanya didirikan sekadar solat, puasa, zakat dan haji semata-mata.. Mereka lupa satu perkara yang tidak kurang pentingnya iaitu berdakwah, menyeru manusia agar kembali kepada Allah s.w.t serta nasihat menasihati dengan kebenaran dan kesabaran seperti mana yang difirmankan di dalam Surah Al Maidah ayat 2 "Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa."

Kedua, menurut Al Qaradhawi, Muslimah juga mempunyai peranan yang tidak kurang penting dalam sistem kekeluargaan.. Peranan mereka amat besar dalam mendidik anak-anak dan suami untuk mentaati perintah Allah s.w.t.. Seandainya ada di dalam keluarga wanita tersebut yang bergelumang dalam aktiviti dakwah, maka wanita tersebut mempunyai peranan yang amat besar sebagaimana isteri kepada Ulama Salafussoleh... Ini dapat dilihat seperti mana yang dilaukan oleh Khansa' ketika memberi nasihat kepada keempat anaknya ketika Perang Qadisiyyah atau seperti Asma' binti Abu Bakar r.ha Dzatu Nithaqain kepada anaknya Abdullah bin Zubair r.a..

Ketiga, Muslimah juga boleh berperanan penting dalam masyarakat dengan melibatkan diri dalam pelbagai kegiatan masyarakat.. Misalnya, seorang muslimah itu seorang Da'ie atau pendidik, sasterawan .. Maka, mereka boleh berperanan dengan memasukkan nilai keislaman dalam pekerjaan yang dilakukannya.. Seandainya dia tidak mempunyai kelebihan tersebut, mereka boleh berperanan walaupun sangat kecil seperti membuang batu-batu kelikir yang mengganggu jalan dakwah..


Akhirnya, Al Qaradhawi membayangkan peranan yang besar yang boleh dimainkan oleh muslimah
kerana mereka mempunyai potensi yang sama sekali yang tidak ada pada kaum lelaki.. Beliau pernah mengungkapkan bagaimana Al Quran menceritakan peranan yang dimainkan oleh Ratu Balqis yang memerintah negeri Saba' yang dengan hikmah dan keberaniaannya termaktub di dalam surah An Naml.. Pada pandangan Al Qaradhawi kebanyakan muslimah kini lebih berperanan dan berjaya ke hadapan di dalam bidang pelajaran dan ilmu berbanding dengan lelaki yang disibukkan dengan "make up" kerata dan motor kesayangan mereka..

Sumber dipetik Majalah I..

Friday, November 7, 2008

*UNTUKMU PEJUANG (Bahagian 2)


BANGKITLAH WAHAI PEJUANG...


Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..

Jati Diri Islam Sumber Kekuatan..

Penghayatan dan pemahaman terhadap tanggungjawab memelihara jati diri sebagai seorang muslim merupakan kefardhuan pada diri kita.. Lebih-lebih lagi di dalam perjuangan menegakkan agama Allah s.w.t.. Semua amal islami sewajibnya sudah menjadi sebati dalam diri pejuang agama Allah s.w.t..

Sebagai seorang pejuang, kita perlu melihat adakah kita telah melunaskan semua perintah Allah s.w.t. dan meninggalkan larangannya, seperti menjadi hamba yang tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang khusus seperti sembahyang, berpuasa dan ibadah-ibadah yang umum seperti melaksanakan tugas dan tanggungjawab, menyayangi keluarga, menunaikan hak sesama manusia, bercakap benar, memakan makanan yang halal lagi baik, mencari sumber pendapatan yang halal dan sebagainya..

Muslimin dan Muslimat yang dikasihi dan disayangi,

Sebagai seorang da’ie, kita sentiasa dituntut agar berusaha mendekatkan diri serta mencari keredhaan Allah s.w.t. dengan bertakwa kepada Allah s.w.t.. Lihatlah Bagaimana Saidina Muhammad s.a.w, dalam perjalanan hidupnya.. Perjuangan dakwahnya sentiasa disirami munajat kepada Allah s.w.t.. Lantaran itulah, setiap apa sahaja pekerjaan dan aktiviti kehidupan seharian Bagainda s.a.w sentiasa hatinya terpaut pada Allah s.w.t..

Kerana itulah, perlu kita berusaha memelihara dan memantapkan diri, keluarga dan masyarakat kita dengan sentiasa mempertingkatkan jati diri agar tidak terpengaruh dengan sebarang fahaman yang boleh menyesatkan serta merugikan kita sebagai seoarang muslim.. Ketahuilah, hasilnya akan lahirlah sifat pengorbanan yang tinggi dalam diri kita untuk berjuang dalam agama Allah s.w.t dengan sepenuh hati.. Tanpa dipaut dengan perasaan curiga dan keraguan.. Kerana kita mengetahui hakikat kemanisan yang dicapai dalam berjuang..

Muslimin dan Muslimat,

Di dalam berjuang, perlunya ada matlamat yang jelas supaya kita mengatahui apa sebenarnya tujuan dan haluan yang wajib kita harungi.. Maka, perlulah kita berusaha untuk mencapai..

Pertama : Memiliki keimanan yang mantap

Sebagai seorang muslim sejati hidup kita hendaklah sentiasa didasarkan atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t.. sepanjang masa. Sekiranya berlaku pengabaian terhadap pengukuhan keimanan kepada Allah maka sudah tentu perjalanan hidup seseorang akan mudah diseleweng dan terpesong menurut kemahuan hawa nafsu semata-mata. Maka kerana itulah keimanan yang mantap adalah penting sebagai penghalang daripada terjerumus ke lembah maksiat disamping ia mengatur perjalanan hidup yang selamat dan diredhai Allah s.w.t.. Dan inilah kekuatan sebagai seorang Da’ie

Firman Allah dalam surah al-Anfal ayat 2 :


Maksudnya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah yang apabila disebut nama Allh (dan sifat-sifatNya) gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada tuhan mereka jualah mereka berserah ( bertawakal )”.

Kedua : Berusaha menjadi insan berjiwa merdeka

Kita sebagai seorang muslim sejati hendaklah sentiasa berusaha membebaskan diri dari sebarang belenggu, terutama mengatasi belenggu penjajahan pemikiran dari pemikiran yang jumud kepada terbuka ke arah kemajuan dan pembaharuan serta menghasilkan pemikiran baru bagi kebaikan diri, masyarakat dan umat Islam. Seterusnya kita hendaklah menolak fahaman serta amalan-amalan negatif yang boleh merosakkan dan menghancurkan umat Islam. Kita juga tidak sepatutnya terikat dengan kehendak nafsu yang menginginkan keseronokkan..

Oleh itu, perkara yang paling utama ialah membebaskan pemikiran kita dari sebarang bentuk ketergantungan kepada sesuatu yang lain selain dari Allah s.w.t. yang boleh membawa kita kepada syirik terhadap Allah. Kerana sesungguhnya melakukan syirik terhadap Allah merupakan suatu dosa dan kezaliman yang besar.

Firman Allah dalam surah Lukman ayat 13 :

Yang bermaksud : “Sesungguhnya perbuatan syarik itu adalah satu kezaliman yang besar " .


Ketiga : Melaksanakan Amar Ma’aruf dan mencegah Nahi Mungkar

Sebagai seorang yang beriman dengan Allah s.w.t. serta mengakui kita sebagai seorang muslim sejati, maka sudah tentu kita tidak dapat lari dari tanggungjawab melaksanakan semua perintah Allah dan perkara-perkara ma’aruf serta meninggalkan semua yang mungkar, kerana ianya merupakan salah satu usaha dakwah dalam Islam. Maka sudah tentu tugas menyeru manusia kearah kebaikan menjadi keutamaan sesuai dengan ajaran Islam yang membawa maksud selamat dan sejahtera.

Firman Allah dalam surah ali-Imran ayat 110 :


Yang bermaksud : “Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik, dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman)”.

Dalam ayat ini, sekiranya setiap muslim melaksanakan tanggungjawab amar ma’aruf dan nahi mungkar, maka sudah pasti kita akan menjadi “khaira ummah” iaitu ummah yang unggul dalam erti kata menjadi ummah contoh yang diikuti sepanjang zaman.( Surah al-Hujurat ayat : 15 )

Yang bermaksud : “Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka (terus percaya dengan) tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar (pengakuan imannya)”.


Sekian , Terima kasih

Al Faqir Ila Allah..

Thursday, November 6, 2008

*Kembalikanlah Jati Diri Asalmu Wahai Temanku..


BILAKAH AKU DAPAT MELIHAT UMAT ISLAM ITU KEMBALI PADA FITRAHNYA..


Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w.


TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA JATI DIRI MUSLIM


Islam itu indah, kerana itulah mereka yang menyirami hidupnya dengan fitrah islam akan terpancar kemulian pada dirinya.. Islam memimpin manusia dalam semua aspek kehidupan.. Bermula daripada pentadbiran islam ataupun siasah islamiah yang berkaitan jemaah islamiah sehingga melebar kepada skop akhlak islamiah yang menjernihkan kekeruhan setiap individu muslim.. Daripada sebesar-besar perkara sehinggalah sekecil-kecil perkara.. Semuanya diajar oleh islam berpandukan Al Quran dan As Sunnah..

Singkaplah Sirah Nubuwwah.. Bagaimana kecantikan akhlak dan budi pekerti para sahabat r.hum yang ditaman oleh dakwah Saidina Muhammad Ibnu Abdullah s.a.w.. Bangsa Arab Jahiliah yang asalnya amat kasar dan bengis menjadi bangsa yang lembut dan penyayang serta mulia pekerti akhlak mereka.. Hanya kerana keindahan budi pekerti dan akhlak.. Ianya mampu menarik perhatian manusia untuk beriman kepada Allah s.w.t.. Ramai masyarakat Arab ketika itu melafazkan syahadah hanya kerana melihat pekerti mulia Habibullah s.a.w dan para sahabat r.hum..

Muslimin dan Muslimat yang dikasihi,

Kerana itulah, Islam amat menganjurkan umatnya supaya berakhlak islamiah dan berbudi perkerti mulia dalam setiap tingkahlaku mahupun saat berbicara.. Kerana, kemuliaan dan kehormatan seseorang itu akan diukur melalui ketinggian keperibadian akhlaknya.. Maka, Tidak hairanlah mengapa ramai yang memeluk islam hanya kerana mereka melihat perwatakan Saidina Muhammad Al Mustafa s.a.w.. Sejarah juga telah membuktikan bahawa umat yang maju adalah umat yang memiliki keperibadian akhlak yang tinggi.. Sebaliknya, umat yang tidak berakhlak akan menyebabkan ia menjadi lemah dan membawa kehancuran..

Kerana itulah, objektif utama diutuskan junjungan mulia Nabi Muhammad s.a.w. adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana sabdaNya :


“ Sesungguhnya aku diutuskan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ”

( H.R. Thabrani )


Muslimin dan Muslimat yang insyAllah dirahmati,

Namun, sekiranya diperhatikankan senario muslim hari ini, kita sering mendengar masalah yang menimpa umat Islam.. Umat Islam di seluruh dunia sedang menghadapi krisis keruntuhan akhlak yang cukup membimbangkan.. Terutamanya, di kalangan generasi muda mudi islam.. Sekiranya keadaan ini tidak dibendung dan diatasi sudah pasti akan membawa umat Islam kelembah kehinaan dan kemurkaan Allah s.w.t..

Terdapat segelintir umat Islam yang telah hilang keperibadian sebagai seorang mukmin sejati, mereka seolah-olah hidup kembali seperti di zaman jahiliah.. Dan yang lebih parah lagi terdapat umat Islam yang memisahkan dan mengasingkan urusan dunia dengan urusan hidup seharian bahkan beranggapan bahawa agama tidak memberi apa-apa sumbangan dalam pembangunan bangsa dan negara..

Mereka percaya bahawa hanya ilmu-ilmu tertentu seperti ilmu sains dan lain-lain yang terpisah dengan agama sahaja yang dapat membawa manusia kepada kemajuan dan ketamadunan.. Ini semua merupakan petanda ke arah memisahkan agama daripada kehidupan manusia yang akan meyebabkan manusia hidup dalam budaya yang rosak dan jauh dari rahmat Allah s.w.t..BILAKAH SAATNYA AKU AKAN MELIHAT KEINDAHAN ISLAM MENYINARI UMATNYA..

Muslimin dan Muslimat,

Memisahkan agama daripada hal-hal keduniaan akan memberi kesan yang cukup besar kepada pembangunan dan pembentukan akhlak manusia.. Terdapat segelintir masyarakat hari ini beranggapan bahawa akhlak merupakan hal individu yang tidak ada hubung kait dengan kuasa pemerintah serta mereka tidak mahu pihak berkuasa campurtangan dalam menentukan hal-hal mereka dan perlu diberi kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa perlu ada sekatan daripada agama mahupun pemerintah dengan alasan bertentangan dengan hak asasi manusia dan menggugat hak kebebasan individu..

Maka, fahaman seumpama ini sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w., kerana Islam merupakan suatu agama yang sempurna lagi lengkap mengatur seluruh kehidupan manusia meliputi pelbagai bidang seperti ibadah, mu’amalat, munakahat, jenayah dan sebagainya..

Muslimin dan Muslimat yang insyAllah dirahmati,

Sebagai akhirnya, sewajibnya kita sebagai orang yang mengakui beriman kepada Allah s.w.t.. Kerana itulah, perlu kita menjadi umat yang kuat dan tidak akan mudah diseleweng atau terpesong dengan fahaman tersebut atau bertindak mengikut kemahuan hawa nafsu semata-mata.. Kerana ketahuilah, kita perlu yakin bahawa dalam Islam kebebasan manusia bukanlah membawa maksud manusia itu bebas melakukan apa saja sesuka hati mereka, kerana Allah s.w.t.. telah menetapkan batasan dan peraturan yang mesti dipatuhi oleh setiap manusia yang mukallaf dengan ketentuan halal dan haram begitu juga soal ganjaran pahala dan dosa..

Dalam Islam, kamajuan material sahaja bukanlah kamajuan yang utama yang ingin dicapai, kerana Islam juga menitik beratkan soal pembangunan modal insan iaitu melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, bermanfaat untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Berasaskan konsep inilah Islam muncul sebagai agama yang menjamin keharmonian, kesejahteraan, kebahagian dan kedamaian.. Barulah kita dapat mengembalikan semangat khilafah islamiah yang dahulunya bersinar cemerlang..

Sekian, Terima kasih

Al Faqir Ila Allah..

Thursday, October 30, 2008

*Apakah nilaian solat Subuh itu sama seperti sebuah filem @ anime?Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w.

Bahaya Pengabaian Solat dan Natijahnya..

Segala puji bagi Allah s.w.t yang telah mengsyariatkan seruan solat itu kepada hambanya.. Kerana Allah s.w.t maha mengatahui bahawa nilai ibadah ini sekiranya diamati oleh hambanya mampu membawa kemakmuran di muka bumi..

Firman Allah s.w.t di dalam Surah Al Baqarah
ayat ke-30

""Sesungguhnya Aku (Allah s.w.t) mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
Maka, ini selari dengan tujuan hadirnya manusia di alam ini dijadikan sebagai khalifah yang diperintahkan untuk memakmurkannya.. Solat itu menjadi asas modal insan untuk menjana kecemerlangan umat..

Muslimin dan Muslimat yang dikasihi,Namun malang sekali, di zaman yang dicanangkan hadharah islamiah ini.. Nilai kepentingan solat itu semakin hari semakin terkikis di dalam jiwa mukmin.. Semakin ramai mukmin yang seperti tidak mempedulikan dan tidak mempunyai kesedaran yang tinggi akan kepentingan kefardhuan itu..

Ramai yang dikalangan kita telah menjadi mangsa kepada virus 5S (sex, sport, screen, smoke, song) yang telah direncanakan dengan rapinya oleh golongan kuffar yang mempersekutukan Allah s.w.t.. Sehinggakan pengabaian solat itu berlaku.. Ramai manusia mukmin yang tidak solat kerana telah terkesan dengan Virus 5S..

Virus 5S yang pertama, SEX.. Berapa ramai pemuda dan pemudi di zaman ini telah ditiupkan ke dalam jiwanya akan keinginan melakukan sex ataupun zina?.. Cuba kita lihat kes-kes pembuangan bayi yang semakin membimbangkan.. Dan semua ini merupakan kesan pengabaian solat yang utama.. Kesanya, telah lahirlah satu gererasi islam yang rosak serta membantutkan pembangunan islam itu sendiri.. Sedangkan solat itu dapat mencegah perkara keji dan mungkar.. Ulama mentafsirkan bahawa perkara keji itu adalah berkaitan dengan nafsu amarah dengan kata lain penzinaan.. Maka, mereka yang abaikan solat akan menempah tiket untuk melakukan penzinaan tanpa mereka sedar..

Virus 5S kedua, sport.. Dipaksikan minda generasi muda mudi islam di zaman ini dengan pelbagai pertandingan sukan bertaraf dunia seperti piala dunia, sukan olimpik dan sebagainya dengan bertemakan mengeratkan hubungan sesama bangsa, kaum dan negara..
Natijahnya, berapa ramai orang mukmin yang bangun di tengah malam.. Pergi memenuhi ruang-ruang kedai mamak.. Bangunnya mereka bukan untuk melaksanakan sunnah utama Saidina Rasulallah s.a.w yakni menghidupkannya dengan bermunajat kepada Allah s.w.t.. Tetapi, bangun malam untuk menyaksikan pertandingan sukan yang dipenuhi dengan manusia yang ingkar kepada Allah s.w.t dan tidak menutupi auratnya.. Kesannya ramai di kalangan atlet islam yang tidak menutupi auratnya kerna dipengaruhi apa yang dilihatnya..

Virus 5S ketiga, screen.. Banyak sekali filem-filem hebat dan anime-anime menarik dihasilkan oleh golongan kuffar.. Dikaburkan mata orang-orang mukmin dengan provokasi bahawasanya ianya menjadi wadah untuk meringankan tekanan hidup dan sebagai hiburan.. Sedangkan Nabi Muhammad s.a.w telah bersabda "Bahawasanya solat itu adalah hiburanku.." Tapi, malangnya berapa ramai di kalangan kita yang menonton semua bayangan hiburan sehinggakan mereka terpaksa meninggalkan Fardhu Subuhnya.. Ramai yang tergelincir daripada menunaikan kewajibannya.. Lebih malangnya, kita tidak dapat merasai apa yang amat disukai Rasulallah s.a.w iaitu mendirikan solat..

Virus 5S keempat, smoke.. Ketahuilah, berapa banyak duit yang telah dilaburkan oleh umat islam untuk membeli rokok.. Sedangkan peratusan keuntungan wang rokok itu telah disalurkan kepada negara kuffar zionis untuk mengusir saudara kita di bumi Palestin.. Dalam perasan ataupun tidak.. Sebenarnya mereka yang bersama membeli rokok itu telah berkompromi membunuh saudaranya sendiri di bumi palestin.. Ketahui, islam amat menekankan persaudaraan dan memelihara hubungan sesama saudara.. kerana itulah Allah s.w.t berfirman bahawa manusia beriman itu merupakan bersaudara.. Maka, damaikanlah dua saudara kamu yang bertelegah.. Kerana itulah disyariatkan solat berjemaah di masjid.. Natijahnya dapat mengeratkan hubungan persaudaraan yang mantap..

Virus 5S kelima, song,

Lihatlah hari ini, betapa ramai dikalangan kita yang mengagungkan nyanyian dan penyanyinya.. Sehinggakan kita tidak mengenali ulama-ulama islam yang tinggi nilaian ilmunya.. Berapa ramai yang mengenali Syeikh Muhammad Alawi Al Maliki berbanding dengan Shah Rukh Khan yangmendapat gelaran Datuk.. Berapa ramai yang mengenali Syeikh Nukman bin Thabit r.a berbanding Elvis Presly.. Telah kita dilalaikan dengan nyanyian sehinggakan kita tidak lagi mendengar alunan Al Quran dan Zikir mengagungkan Allah s.w.t..

Muslimin dan Muslimat,Firman Allah s.w.t di dalam Surah Al Al Maa´uun


1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
2. Itulah orang yang menghardik anak yatim,
3. dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,

Maksud orang yang lalai dari solatnya ialah mereka yang menunaikan solat bukan pada waktunya.. Sebagai contoh, mereka melakukan solat subuh pada waktu Dhuha.. Melakukan solat Asar dalam waktu solat Magrib.. Dan mereka yang melengah-lengahkan solatnya sehingga hampir tamat waktu solat tersebut..

Kerana itulah, golongan kuffar itu menggunakan serangan Virus 5S lantaran natijahnya amat memberi kesan terhadap perlaksanaan ibadah solat.. Ramai dikalangan kita lewat dan lebih malangnya selalu mengqhadakan solat kerana tertinggal waktunya disebabkan diresapi keseronokan Virus 5S..

Ketahuilah , salah seorang bekas menteri luar israel pernah berkata
"Kita tidak perlu takut kepada Umat Islam.. Selagi mana Saf-saf Subuhnya kosong dan tidak didatangi umat islam.."

Muslimin dan Muslimat yang insyAllah dirahmati..Sebagai akhirnya, sedarilah wahai saudaraku.. Tulisan ini cuma untuk mengetuk hati kita supaya membuka aqal yang waras dan menilai semula apa yang telah menjadi sebahagian daripada hidup manusia.. Tidaklah hairan serangan Virus 5S ini berjaya.. kerana ianya benar disusun dengan teliti untuk memusnahkan.. Kerana mereka mengatahui.. Sekiranya islam itu diperangi dengan jasad.. Maka, akan tewaslah mereka.. Kerana penghayatan semangat jihad itu amat tinggi dikala manusia mukmin sedang bersedia membangunkan islam.. Dan apabila dilemahkan dan dilekakan dengan Virus 5S ini.. Akan longlailah kaum mukmin itu dan menjadilah kita seperti mana di sabdakan Orang islam itu umpama buih dilautan..

Bukanlah perubahan yang drastik perlu dilakukan.. Tetapi, cubalah kalian renggan masa berhiburmu dengan bertadabbur al Quran dan Hadith Rasulallah s.a.w.. Jadikanlah solat itu sebagai hiburan.. Kerana hanyalah Tautan Hati kepada Allah s.w.t yang akan menghasilkan cinta dan kasih sayang yang sejati.. Kurangkanlah waktu untuk menghiburkan nafsumu dan gunakanlah ia untuk menambah ketakwaan kepada Allah s.w.t.. Semoga, dengan itu akan hilanglah penyakit "wahn" yang disabdakan Saidina Muhammad s.a.w.. Iaitu cinta dunia dan takut akan kematian..

Ketahuilah, mereka yang menjadi pendusta agama merupakan mereka yang telah disediakan Hotel-Hotel neraka yang dipenuhi Spa-Spa yang disirami air yang mendidih sehingga mampu memecahkan otak manusia.. Didalamnya disediakan binatang buas sebagai tukang urutnya yang dapat memusnahkan seluruh jasadnya..

Moga kita dijauhi dengan azabnya.. Semoga inayah Allah s.w.t menyanari kehidupan.. InsyAllah..

Sekian, Terima kasih..


Al Fakir ila Allah..

Wednesday, October 29, 2008

*Bagaimana mendapatkan solat yang sempurna?..

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..


IBADAH SOLAT DAN KEKUATAN UMMAH..Pengsyariatan kefardhuan solat merupakan nadi kekuatan utama kepada umat islam.. Keistimewaannya dapat dinilai bagaimana ianya disampaikan secara terus kepada Saidina Muhammad ibnu Abdullah Al Mustafa s.a.w tanpa perantaraan Saidina Jibril a.s ketika malam Isra’ Mikraj.. Peristiwa ini mengggambarkan betapa ibadah solat itu merupakan elemen penting kepada umat islam..

Islam telah menetapkan bahawa solat lima waktu adalah teras ibadah yang paling utama.. Ia menjadi alat untuk memperkukuhkan akhlak dan benteng pencegah kemungkaran.. Ianya juga menjadi medan asas tarbiyah dalam kepimpinan dan siasah islamiah kerana elemen berjemaah yang tersemat dalam kefardhuan solat.. Kerana itulah, Sirah Nubuwwah menunjukkan bagaimana Rasulallah s.a.w dan Para Sahabat r.hum benar-benar meneliti dan menganalisa peranan solat berjemaah dalam kehidupan untuk diaplikasikan dalam urusan individu, keluarga, masyarakat dan seterusnya pentadbiran Wilayah Madinah Al Munawwarah..

Muslimin dan Muslimat yang dikasihi,Berdasarkan besar peranan solat kepada umat Islam, maka Islam meletakkan solat sebagai tiang agama dan merupakan amal ibadah yang pertama sekali dihisab oleh Allah SWT di hari kiamat kelak. Ini selaras dengan sabda Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a :

“Sesungguhnya amalan yang pertama dihitung pada hari kiamat ke atas seseorang Islam itu ialah solat fardhunya. Jika didapati sempurna solatnya nescaya berbahagia dan beruntunglah dia. Sebaliknya jika tidak sempurna (dengan baik dan khyusuk), akan menyesal dan rugilah dia. Jika seseorang itu didapati ada kekurangan daripada sesuatu amalan wajibnya, maka Allah SWT memerintahkan kepada para malaikat ‘Periksalah oleh kamu semua, adakah hamba-Ku itu mempunyai amalan solat sunat yang lain; sekiranya ada amalan tersebut dapat menampung kekurangan amalan wajibnya. Kemudian cara menghitung amalan-amalan lain juga sama dengan kaedah menghitung amalan solat ini.” (Sunan Tirmizi)


MASJID PUSAT PEMBANGUNAN NEGARA MADINAH AL MUMAWWARAH

Namun, persoalan utama yang timbul ialah solat yang bagaimanakah dapat mengukuhkan akhlak dan mencegah diri kita daripada terjebak dengan perkara-perkara keji dan mungkar?. Bagaimanakah solat dapat membawa perubahan kegelapan jahiliah kepada kilauan cahaya jalan yang lurus..

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati,


Pada asasnya pelaksanaan solat melibatkan dua elemen iaitu pergerakan fizikal (Badaniah) dan pergerakan dalaman (Rohaniah).. Pergerakan Badaniah ialah setiap pergerakan zahir anggota badan seperti takbiratul ihram, ruku', ’itidal, sujud, bacaan dan sebagainya. dan sebagainya.. Manakala pergerakan Rohaniah ialah pemusatan atau penyatuan pemikiran dan perasaan kepada Allah s.w.t sehingga melahirkan khusyuk, tawadhu' dan ikhlas semasa menunaikan solat..

Oleh itu, solat yang dicanang perlulah dilakukan dengan penyatuan dua elemen dengan sempurna.. Barulah ia mampu mengukuhkan akhlak dan menjadi benteng kemungkaran.. Hakikatnya kedua-dua aspek ini saling berhubung antara satu sama lain dan menjadi penentu kejayaan dan penghalang daripada melakukan kemungkaran dalam kehidupan..

Muslimin dan Muslimat yang insyAllah dirahmati,Apa yang jelas, natijah daripada solat yang sempurna akan menjadikan kita sentiasa mengingati kebesaran dan keagungan Allah s.w.t.. ketaatan dan kepatuhan kepada segala perintah Allah s.w.t mulai bertunas di dalam diri.. Lantas, akhlak mulia mulai tumbuh segar menyuburi taman hati.. Akhirnya, lahirlah buah kecintaan dan kelazatan melakukan amal soleh dan kebajikan serta akan berpucuklah penawar kebencian akan maksiat dan kemungkaran.. Yakinlah bahawa solat itu sangat besar fungsinya dalam memandu kehidupan serta tinggi nilainya.. Kerana ia mampu membawa kita ke jalan yang diredhai Allah s.w.t..


Firman Allah SWT dalam surah al-Ankabut ayat 45 berbunyi:

”Bacalah serta ikutlah (wahai Muhammad) akan apa yang diwahikan kepadamu dari Al-Qur'an, dan dirikanlah solat (dengan tekun); sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar; dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. "
Muslimin dan Muslimat,Bagaimanapun apa yang menghairankan dan menyedihkan kita ialah terdapat juga segelintir kelompok masyarakat yang melakukan solat, tetapi selepas solat mereka terlibat dengan pelbagai perbuatan maksiat dan kemungkaran seperti pecah amanah, rasuah, berpecah belah, mengumpat, berhasad dengki, bakhil, tamak dan pelbagai lagi sifat negatif yang lain. .

Mereka lebih merasai kelazatan menuruti hawa nafsu daripada kelazatan beribadah kepada Allah s.w.t.. Golongan inilah yang digolongkan oleh ulama’ tasawwuf sebagai hamba kepada nafsu dan bukan hamba kepada Allah s.w.t..

Golongan yang sebegini juga amat dimurkai Allah s.w.t sepertimana firman-Nya dalam surah al-Muddathir ayat 42-43 berbunyi

“Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?. Orang yang bersalah itu menjawab: Kami tidak termasuk orang yang mengerjakan solat.”

Muslimin dan Muslimat yang dikasihi,

Sebagai akhirnya, ingin penulis mengingatkan bahawa terdapat natijah yang amat bermanfaat kepada mereka yang sempurna melaksanakan ibadah solat, biasanya mereka juga sempurna melakukan ibadah dan amalan kebajikan yang lain.. Mereka juga mudah untuk menerima ilmu pengatahuan.. Lantas memudahkan urusan pembelajaran mereka.. Oleh itu, marilah kita menjaga solat yang difardhukan ke atas kita, dengan memenuhi aspek jasmani dan rohani.. Laksanakanlah solat yang berkualiti. Dalam usaha ke arah meningkatkan kesempurnaan ibadah solat..

Kata Imam al-Ghazali r.a untuk mendapatkan solat yang sempurna..Pertama : Sentiasa memelihara solat lima waktu tanpa sebarang alasan untuk meninggalkannya melainkan atas sebab-sebab uzur syarie.

Kedua : Sentiasa memperkemas bacaan-bacaan dalam solat dan memahami maknanya bagi memperolehi khusyuk.

Ketiga : Sentiasa mendidik dan memastikan ahli keluarga mengerjakan solat secara berjamaah.

Keempat : Sentiasa menghadirkan kebesaran Allah s.w.t, seolah-olah kita sedang berhadapan dengan Allah s.w.t.

Kelima : Sentiasa malu kepada Allah s.w.t, kerana kelemahan dalam beribadah.

Keenam : Sentiasa mengharapkan rahmat Allah s.w.t, serta mengharapkan solat yang dilakukan diterima oleh Allah s.w.t.


“Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya.”Sekian, terima kasih..

Al Fakir Ila Allah..

Sumer : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia..

Dengan Nama Allah s.w.t..