Thursday, February 5, 2009

*Tips mudah menghafal Al Quran..


Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..


Menghafal Al Quran?..

Bagaimana menghafal Al Quran?.. Apakah cara-cara yang dapat membantu menghafal?..


Berkata Dr. ‘Aidh Bin Abdullah Al Qarni..


Antara kaedah yang dapat dipaktikkan bagi orang yang memikirkannya adalah seperti berikut:


Pertama : Ikhlas.. Hal ini berdasarkan Firman Allah s.w.t di dalam Surah Al Bayyinah ayat 5.. “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”


Dan di dalam Surah Az Zumar ayat 3..


“Ingatlah, hanya kepunyaan Allahlah agama yang bersih (dari syirik)..”


Niat yang ikhlas mutlaq diperlukan dalam menghafal Al Quran.. Motivasi terbesar dalam menghafal Al Quran adalah ketaatan pada Allah s.w.t dan mengharap rahmat daripada Allah s.w.t.. Dengan demikian Allah s.w.t akan member kemudahan kepada anda dalam menghafal..
Jangan sampai keinginan memdapat upah duniawi yang amat sedikit menjadi tujuan anda, atau sekadar menghafal bahan pelajaran untuk persediaan ujian, sehingga dalam waktu yang singkat akan terlupa..


Niat yang buruk dalam menghafal Al Qurana banyak sekali caranya..


• Tujuan mencari nafkah..

• Mendapat gelaran Qari..

• Agar manusia terpesona oleh keindahan suara dan tilawahnya..

• Agar mendapat nama baik dan populariti..

• Kemaslahatan sesaat seperti menghafal untuk kepentingan duniawi seperti ujian..

Sesiapa yang sungguh-sungguh memiliki keinginan untuk menghafal, maka sebaiknya terlebih dahulu membersihkan hatinya daripada unsur-unsur yang menjadi penghalang..


Kedua : Mengosongkan diri dari hal-hal yang mengganggu fikiran, kerana Al Quran tidak akan menjadi kukuh dalam fikiran yang kacau bilau dan sibuknya perhatiannya kepada hal lain.. Diperlukan konsentrasi dalam menghafal dan dijadikan kegiatan menghafal sebagai pekerjaan terbesar, dengan demikian hafalan akan mudah dan lancar..


Ketiga : Memperbanyakkan istigfar.. Nabi Muhammad Rasulallah s.a.w menunjukkan contoh tauladan kepada Ummah Islam.. Walaupun Rasulallah s.a.w seorang yang maksum.. Tetapi, Rasulallah s.a.w tetap membersihkan jiwa nuraninya dengan beristigraf seratus kali sekali.. Tujuannya, untuk pembersihan hati daripada segala kekotoran..


Jadi, Istigfar dapat membuka yang tertutup.. Dan dengan istigfar, maka hafalan akan mudah bertambah dan melekat dalam fikiran..


Keempat : Mengulang-ulang hafalan,


Rasulallah s.a.w telah bersabda di dalam satu Hadith Soheh riwayat Imam Bukhari dan Muslim “Jagalah Al Quran, demi Dzat yang jiwaku ada di tanganNya, sungguh ia (hafalan Al Quran) lebih mudah terlepas daripada unta yang ditambat..


Ini adalah hikmah dari Allah s.w.t bahawa Al Quran tidak akan bertahan kukuh melainkan dalam dada yang hidup bersama Al Quran dan menjaganya.. Kalau tidak dijaga hafalanNya, maka hafalannya Al Quran akan mudah hilang..

Kelima : Hafalan sedikit (ayat) sahaja setiap hari, kerana jika engkau memperbanyakkan hafalan setiap hari maka engkau akan berasa bosan dan payah..


Jadi, pada setiap harinya hafalkan beberapa ayat sahaja, jaga hafalan tersebut, jadikan ianya sebagai zikir dan bacalah ia setiap kali selesai solat.. Kemudian bacalah tafsirnya agar engkau mudah memahami dan menghafal Al Quran sebagaimana apa yang diperkatakan oleh para sahabat..


Keenam : Pilihlah waktu yang tepat untuk menghafal, di antaranya setelah solat Subuh hingga datangnya waktu untuk bekerja atau belajar..


Ketujuh : Hendaklah hafalan itu dilakukan dengan bersandarkan pada satu jenis mushhaf dan tidak diganti-ganti dengan mushhaf yang lain.. Hal ini untuk memudahkan dalam menginga dan fikiran kita dengan mudah dapat mengingati apa yang dilihat oleh mata..


Kelapan : Mendengar bacaan Al Quran melalui pita suara dengan mengulang-ulangkan ayat yang sedang dihafal, khususnya bacaan qari’ yang bersuara bagus..


Kesembilan : memahami makna ayat yang sedang dihafalkan, sebab mengetahui makna ayat akan memudahkan hafalan. Ini dapat dilakukan melalui buku-buku tafsir, sekaligus berusaha memahami kata-kata yang pelik..


Kesepuluh : Menggunakan ayat yang telah dihafal untuk bacaan dalam solat..


Kesebelas : Mengulangi bacaan hafalan dengan memperdengarkan pada teman atau isteri untuk menguji kemampuan hafalan anda.. Sebab menghafal seorang diri belum dapat memastikan kualiti hafalannya..


Semoga Allah s.w.t memberikan kemudahan bagi saya dan bagi kalian dalam menghafal Al Quran, agar kiea mencapai darjat yang tinggi di hari pertemuan dengan Allah s.w.t..

Sekian, terima Kasih..

Al Faqir Ila Allah..


Kitab Sejenak Menikmati Hidangan Al Quran..

Dr. 'Aid Abdullah Al Qarni..

Note : Sedikit perubahan stuktur ayat dari penulis..

No comments:

Dengan Nama Allah s.w.t..