Wednesday, December 31, 2008

*Kenalilah Allah s.w.t..


Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..


Tiada Tuhan Melainkan Allah..

Segala puji bagi Allah s.w.t yang menganugerahkan nikmat Iman, Islam dan Ihsan kepada semua makhluknya yang dikehendaki.. Selawat dan Salam kepada junjungan mulia Saidina Muhammad s.a.w.. Baginda s.a.w merupakan sebaik-baik makhluk yang pernah mendiami dunia ini.. Hadirnya Cahaya Jalan Yang Lurus ke alam ini telah menerangi seluruh alam yang dahulunya digelapkan kerana dosa-dosa..

Muslimin dan Muslimat yang insyAllah dirahmati,

Sesungguhnya kita mengatahui, beri’tiqad, beriman dan menyakini serta menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya.. Perkara inilah yang menjadi teras kepada semua Ummah yang mengakui sebagai seorang Islam..

Maknanya ialah tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya oleh manusia, Tiada yang diperlukan oleh manusia dan Tiada yang diharapkan oleh manusia melainkan Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagiNya.. Terbit padanya semua kepercayaan yang berkaitan dengan Allah s.w.t..

Muslimin dan Muslimat,

Allah s.w.t adalah Tuhan Yang Maha Agung, Raja yang besar, tiada Tuhan selain Dia dan tiada yang disembah melainkan Dia..

Allah s.w.t adalah Tuhan Yang Awal tanpa ada permulaan bagi kewujudanNya.. Maka tiada permulaan bagi pengawalanNya.. Allah s.w.t adalah Tuhan Yang Akhir tanpa ada penghujung bagi kewujudannya.. Maka tiada penghujung bagi pengakhiranNya..

Allah s.w.t adalah Tuhan Yang Maha Esa dan Tunggal pada sifat Uluhiyyah dan RububiyyahNya.. Maka tiadalah sekutu bagiNya, Zatnya yang sentiasa menjadi tumpuan bagi menunaikan hajat-hajat, kerana kesempurnaan kekuasaanNya..

Firman Allah s.w.t di dalam Surah Al Ikhlas ayat 1 hingga 4

"Katakanlah (Wahai Muhammad s.a.w) "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa..
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu..

Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,.
dan tidak ada sesiapapun yang setara atau serupa dengan Dia.."


Maka tiada yang serupa dan sebanding denganNya


"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia (Zat,sifat-sifat dan pentadbiranNya), dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat."


Surah Al Syuura ayat 11..

Sumber : Kitab Inilah Jalanku


Al Muhaddith Prof. Dr. Muhammad ibn ‘Alawi al Maliki al Hasani..

Terjemahan

Syeikh Muhammad Fuad ibn Kamaluddin al Maliki

No comments:

Dengan Nama Allah s.w.t..