Thursday, November 6, 2008

*Kembalikanlah Jati Diri Asalmu Wahai Temanku..


BILAKAH AKU DAPAT MELIHAT UMAT ISLAM ITU KEMBALI PADA FITRAHNYA..


Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w.


TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA JATI DIRI MUSLIM


Islam itu indah, kerana itulah mereka yang menyirami hidupnya dengan fitrah islam akan terpancar kemulian pada dirinya.. Islam memimpin manusia dalam semua aspek kehidupan.. Bermula daripada pentadbiran islam ataupun siasah islamiah yang berkaitan jemaah islamiah sehingga melebar kepada skop akhlak islamiah yang menjernihkan kekeruhan setiap individu muslim.. Daripada sebesar-besar perkara sehinggalah sekecil-kecil perkara.. Semuanya diajar oleh islam berpandukan Al Quran dan As Sunnah..

Singkaplah Sirah Nubuwwah.. Bagaimana kecantikan akhlak dan budi pekerti para sahabat r.hum yang ditaman oleh dakwah Saidina Muhammad Ibnu Abdullah s.a.w.. Bangsa Arab Jahiliah yang asalnya amat kasar dan bengis menjadi bangsa yang lembut dan penyayang serta mulia pekerti akhlak mereka.. Hanya kerana keindahan budi pekerti dan akhlak.. Ianya mampu menarik perhatian manusia untuk beriman kepada Allah s.w.t.. Ramai masyarakat Arab ketika itu melafazkan syahadah hanya kerana melihat pekerti mulia Habibullah s.a.w dan para sahabat r.hum..

Muslimin dan Muslimat yang dikasihi,

Kerana itulah, Islam amat menganjurkan umatnya supaya berakhlak islamiah dan berbudi perkerti mulia dalam setiap tingkahlaku mahupun saat berbicara.. Kerana, kemuliaan dan kehormatan seseorang itu akan diukur melalui ketinggian keperibadian akhlaknya.. Maka, Tidak hairanlah mengapa ramai yang memeluk islam hanya kerana mereka melihat perwatakan Saidina Muhammad Al Mustafa s.a.w.. Sejarah juga telah membuktikan bahawa umat yang maju adalah umat yang memiliki keperibadian akhlak yang tinggi.. Sebaliknya, umat yang tidak berakhlak akan menyebabkan ia menjadi lemah dan membawa kehancuran..

Kerana itulah, objektif utama diutuskan junjungan mulia Nabi Muhammad s.a.w. adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana sabdaNya :


“ Sesungguhnya aku diutuskan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ”

( H.R. Thabrani )


Muslimin dan Muslimat yang insyAllah dirahmati,

Namun, sekiranya diperhatikankan senario muslim hari ini, kita sering mendengar masalah yang menimpa umat Islam.. Umat Islam di seluruh dunia sedang menghadapi krisis keruntuhan akhlak yang cukup membimbangkan.. Terutamanya, di kalangan generasi muda mudi islam.. Sekiranya keadaan ini tidak dibendung dan diatasi sudah pasti akan membawa umat Islam kelembah kehinaan dan kemurkaan Allah s.w.t..

Terdapat segelintir umat Islam yang telah hilang keperibadian sebagai seorang mukmin sejati, mereka seolah-olah hidup kembali seperti di zaman jahiliah.. Dan yang lebih parah lagi terdapat umat Islam yang memisahkan dan mengasingkan urusan dunia dengan urusan hidup seharian bahkan beranggapan bahawa agama tidak memberi apa-apa sumbangan dalam pembangunan bangsa dan negara..

Mereka percaya bahawa hanya ilmu-ilmu tertentu seperti ilmu sains dan lain-lain yang terpisah dengan agama sahaja yang dapat membawa manusia kepada kemajuan dan ketamadunan.. Ini semua merupakan petanda ke arah memisahkan agama daripada kehidupan manusia yang akan meyebabkan manusia hidup dalam budaya yang rosak dan jauh dari rahmat Allah s.w.t..BILAKAH SAATNYA AKU AKAN MELIHAT KEINDAHAN ISLAM MENYINARI UMATNYA..

Muslimin dan Muslimat,

Memisahkan agama daripada hal-hal keduniaan akan memberi kesan yang cukup besar kepada pembangunan dan pembentukan akhlak manusia.. Terdapat segelintir masyarakat hari ini beranggapan bahawa akhlak merupakan hal individu yang tidak ada hubung kait dengan kuasa pemerintah serta mereka tidak mahu pihak berkuasa campurtangan dalam menentukan hal-hal mereka dan perlu diberi kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa perlu ada sekatan daripada agama mahupun pemerintah dengan alasan bertentangan dengan hak asasi manusia dan menggugat hak kebebasan individu..

Maka, fahaman seumpama ini sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w., kerana Islam merupakan suatu agama yang sempurna lagi lengkap mengatur seluruh kehidupan manusia meliputi pelbagai bidang seperti ibadah, mu’amalat, munakahat, jenayah dan sebagainya..

Muslimin dan Muslimat yang insyAllah dirahmati,

Sebagai akhirnya, sewajibnya kita sebagai orang yang mengakui beriman kepada Allah s.w.t.. Kerana itulah, perlu kita menjadi umat yang kuat dan tidak akan mudah diseleweng atau terpesong dengan fahaman tersebut atau bertindak mengikut kemahuan hawa nafsu semata-mata.. Kerana ketahuilah, kita perlu yakin bahawa dalam Islam kebebasan manusia bukanlah membawa maksud manusia itu bebas melakukan apa saja sesuka hati mereka, kerana Allah s.w.t.. telah menetapkan batasan dan peraturan yang mesti dipatuhi oleh setiap manusia yang mukallaf dengan ketentuan halal dan haram begitu juga soal ganjaran pahala dan dosa..

Dalam Islam, kamajuan material sahaja bukanlah kamajuan yang utama yang ingin dicapai, kerana Islam juga menitik beratkan soal pembangunan modal insan iaitu melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, bermanfaat untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Berasaskan konsep inilah Islam muncul sebagai agama yang menjamin keharmonian, kesejahteraan, kebahagian dan kedamaian.. Barulah kita dapat mengembalikan semangat khilafah islamiah yang dahulunya bersinar cemerlang..

Sekian, Terima kasih

Al Faqir Ila Allah..

No comments:

Dengan Nama Allah s.w.t..