Friday, November 7, 2008

*UNTUKMU PEJUANG (Bahagian 2)


BANGKITLAH WAHAI PEJUANG...


Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..

Jati Diri Islam Sumber Kekuatan..

Penghayatan dan pemahaman terhadap tanggungjawab memelihara jati diri sebagai seorang muslim merupakan kefardhuan pada diri kita.. Lebih-lebih lagi di dalam perjuangan menegakkan agama Allah s.w.t.. Semua amal islami sewajibnya sudah menjadi sebati dalam diri pejuang agama Allah s.w.t..

Sebagai seorang pejuang, kita perlu melihat adakah kita telah melunaskan semua perintah Allah s.w.t. dan meninggalkan larangannya, seperti menjadi hamba yang tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang khusus seperti sembahyang, berpuasa dan ibadah-ibadah yang umum seperti melaksanakan tugas dan tanggungjawab, menyayangi keluarga, menunaikan hak sesama manusia, bercakap benar, memakan makanan yang halal lagi baik, mencari sumber pendapatan yang halal dan sebagainya..

Muslimin dan Muslimat yang dikasihi dan disayangi,

Sebagai seorang da’ie, kita sentiasa dituntut agar berusaha mendekatkan diri serta mencari keredhaan Allah s.w.t. dengan bertakwa kepada Allah s.w.t.. Lihatlah Bagaimana Saidina Muhammad s.a.w, dalam perjalanan hidupnya.. Perjuangan dakwahnya sentiasa disirami munajat kepada Allah s.w.t.. Lantaran itulah, setiap apa sahaja pekerjaan dan aktiviti kehidupan seharian Bagainda s.a.w sentiasa hatinya terpaut pada Allah s.w.t..

Kerana itulah, perlu kita berusaha memelihara dan memantapkan diri, keluarga dan masyarakat kita dengan sentiasa mempertingkatkan jati diri agar tidak terpengaruh dengan sebarang fahaman yang boleh menyesatkan serta merugikan kita sebagai seoarang muslim.. Ketahuilah, hasilnya akan lahirlah sifat pengorbanan yang tinggi dalam diri kita untuk berjuang dalam agama Allah s.w.t dengan sepenuh hati.. Tanpa dipaut dengan perasaan curiga dan keraguan.. Kerana kita mengetahui hakikat kemanisan yang dicapai dalam berjuang..

Muslimin dan Muslimat,

Di dalam berjuang, perlunya ada matlamat yang jelas supaya kita mengatahui apa sebenarnya tujuan dan haluan yang wajib kita harungi.. Maka, perlulah kita berusaha untuk mencapai..

Pertama : Memiliki keimanan yang mantap

Sebagai seorang muslim sejati hidup kita hendaklah sentiasa didasarkan atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t.. sepanjang masa. Sekiranya berlaku pengabaian terhadap pengukuhan keimanan kepada Allah maka sudah tentu perjalanan hidup seseorang akan mudah diseleweng dan terpesong menurut kemahuan hawa nafsu semata-mata. Maka kerana itulah keimanan yang mantap adalah penting sebagai penghalang daripada terjerumus ke lembah maksiat disamping ia mengatur perjalanan hidup yang selamat dan diredhai Allah s.w.t.. Dan inilah kekuatan sebagai seorang Da’ie

Firman Allah dalam surah al-Anfal ayat 2 :


Maksudnya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah yang apabila disebut nama Allh (dan sifat-sifatNya) gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada tuhan mereka jualah mereka berserah ( bertawakal )”.

Kedua : Berusaha menjadi insan berjiwa merdeka

Kita sebagai seorang muslim sejati hendaklah sentiasa berusaha membebaskan diri dari sebarang belenggu, terutama mengatasi belenggu penjajahan pemikiran dari pemikiran yang jumud kepada terbuka ke arah kemajuan dan pembaharuan serta menghasilkan pemikiran baru bagi kebaikan diri, masyarakat dan umat Islam. Seterusnya kita hendaklah menolak fahaman serta amalan-amalan negatif yang boleh merosakkan dan menghancurkan umat Islam. Kita juga tidak sepatutnya terikat dengan kehendak nafsu yang menginginkan keseronokkan..

Oleh itu, perkara yang paling utama ialah membebaskan pemikiran kita dari sebarang bentuk ketergantungan kepada sesuatu yang lain selain dari Allah s.w.t. yang boleh membawa kita kepada syirik terhadap Allah. Kerana sesungguhnya melakukan syirik terhadap Allah merupakan suatu dosa dan kezaliman yang besar.

Firman Allah dalam surah Lukman ayat 13 :

Yang bermaksud : “Sesungguhnya perbuatan syarik itu adalah satu kezaliman yang besar " .


Ketiga : Melaksanakan Amar Ma’aruf dan mencegah Nahi Mungkar

Sebagai seorang yang beriman dengan Allah s.w.t. serta mengakui kita sebagai seorang muslim sejati, maka sudah tentu kita tidak dapat lari dari tanggungjawab melaksanakan semua perintah Allah dan perkara-perkara ma’aruf serta meninggalkan semua yang mungkar, kerana ianya merupakan salah satu usaha dakwah dalam Islam. Maka sudah tentu tugas menyeru manusia kearah kebaikan menjadi keutamaan sesuai dengan ajaran Islam yang membawa maksud selamat dan sejahtera.

Firman Allah dalam surah ali-Imran ayat 110 :


Yang bermaksud : “Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik, dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman)”.

Dalam ayat ini, sekiranya setiap muslim melaksanakan tanggungjawab amar ma’aruf dan nahi mungkar, maka sudah pasti kita akan menjadi “khaira ummah” iaitu ummah yang unggul dalam erti kata menjadi ummah contoh yang diikuti sepanjang zaman.( Surah al-Hujurat ayat : 15 )

Yang bermaksud : “Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka (terus percaya dengan) tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar (pengakuan imannya)”.


Sekian , Terima kasih

Al Faqir Ila Allah..

No comments:

Dengan Nama Allah s.w.t..