Saturday, November 8, 2008

*Tegas dalam kelembutan..Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..

An Nisa' dari pandangan Al Qaradhawi..


Al Qaradhawi mencadangkan tiga usul untuk diperhatikan dan direnungkan untuk diperhati serta dianalisa oleh Muslimah..

Permata, bekerjasama sesama wanita untuk menyedarkan kaum wanita dan mempersiapkan mereka untuk membantu agama ini dan seterusnya memberi sumbangan dalam amal islami.. Menurut Al Qaradhawi, umat islam mempunyai masalah dalam memahami ajaran islam.. Ini kerana ada pihak yang menyatakan bahawa islam itu hanya didirikan sekadar solat, puasa, zakat dan haji semata-mata.. Mereka lupa satu perkara yang tidak kurang pentingnya iaitu berdakwah, menyeru manusia agar kembali kepada Allah s.w.t serta nasihat menasihati dengan kebenaran dan kesabaran seperti mana yang difirmankan di dalam Surah Al Maidah ayat 2 "Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa."

Kedua, menurut Al Qaradhawi, Muslimah juga mempunyai peranan yang tidak kurang penting dalam sistem kekeluargaan.. Peranan mereka amat besar dalam mendidik anak-anak dan suami untuk mentaati perintah Allah s.w.t.. Seandainya ada di dalam keluarga wanita tersebut yang bergelumang dalam aktiviti dakwah, maka wanita tersebut mempunyai peranan yang amat besar sebagaimana isteri kepada Ulama Salafussoleh... Ini dapat dilihat seperti mana yang dilaukan oleh Khansa' ketika memberi nasihat kepada keempat anaknya ketika Perang Qadisiyyah atau seperti Asma' binti Abu Bakar r.ha Dzatu Nithaqain kepada anaknya Abdullah bin Zubair r.a..

Ketiga, Muslimah juga boleh berperanan penting dalam masyarakat dengan melibatkan diri dalam pelbagai kegiatan masyarakat.. Misalnya, seorang muslimah itu seorang Da'ie atau pendidik, sasterawan .. Maka, mereka boleh berperanan dengan memasukkan nilai keislaman dalam pekerjaan yang dilakukannya.. Seandainya dia tidak mempunyai kelebihan tersebut, mereka boleh berperanan walaupun sangat kecil seperti membuang batu-batu kelikir yang mengganggu jalan dakwah..


Akhirnya, Al Qaradhawi membayangkan peranan yang besar yang boleh dimainkan oleh muslimah
kerana mereka mempunyai potensi yang sama sekali yang tidak ada pada kaum lelaki.. Beliau pernah mengungkapkan bagaimana Al Quran menceritakan peranan yang dimainkan oleh Ratu Balqis yang memerintah negeri Saba' yang dengan hikmah dan keberaniaannya termaktub di dalam surah An Naml.. Pada pandangan Al Qaradhawi kebanyakan muslimah kini lebih berperanan dan berjaya ke hadapan di dalam bidang pelajaran dan ilmu berbanding dengan lelaki yang disibukkan dengan "make up" kerata dan motor kesayangan mereka..

Sumber dipetik Majalah I..

No comments:

Dengan Nama Allah s.w.t..