Tuesday, May 26, 2009

*Pemuda dan Tamadun (Siri 2)


Hai!! Bagaimana diri ini ingin menggerakkan organisasi ini?..

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang..

Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad s.a.w..


Peranan Pemuda dalam mengmbalikan ketamadunan Islam..


Telah kita semua ketahui. Bahawasanya, barisan pemuda memainkan peranan yang paling dominan ketika Proses Pertamadunan Islam bermula.. Telah kita ketahui juga, bagaimana golongan pemuda Al Khafi memainkan peranan dalam usaha memulihkan sistem-sistem pemerintahan yang rosak dan punah ketika zaman ketamadunan meraka selepas dibangkitkan dari tidur.. Begitu juga sejarah yang berlaku kepada gerakan Islamiyyah di Tanah Melayu.. Pemudalah yang menjadi perintis harakah Islamiyyah.. Memacu perubahan pengislahan kepada sistem Islam seperti mana yang dicanangkan oleh Dr Baharuddin Al Helmi..

Lantaran itu, sebagai golongan pemuda.. Tiga pencirian karektor utama yang perlu diadaptasikan pada tiap jiwa pemuda yakni wara', prakmatis dan praktikal..

Pemuda perlu menjadi seorang yang wara' dengan cara menimba ilmu.. Pemuda perlu memahami sejarah perjuangan Islamiyyah ini.. Perlu menguasasi ilmu mengurus sistem kehidupan.. Samada ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu tasawwuf, ilmu politik, ilmu ekonomi dan ilmu pengurusan.. Pemuda perlu mengukuhkan idealisme perjuangan dengan ilmu dan memperjuagankan Islam dengan Ilmu.. Bukan hanya bertaklid semata..

Pemuda perlu prakmatis.. Perlu menjadi perancang strategi yang hebat.. Setiap perancangan perlu mengambilkira kesannya dalam jangka masa yang panjang.. Dia perlu mengatur strategi dengan ilmu yang dimilikinya.. Dia perlu mengambil semua aspek dalam mengatur langkah perjuangannya.. Dia perlu berbincang dengan sahabat gerakannya dalam melebarkan ideologi perjuangannya..

Pemuda juga perlu prakmatis.. Setiap perkataan yang dilafazkan perlu dibuktikan dengan tindakan.. Pemuda tidak boleh hanya berkata "perkara itu salah" atau "perkara itu perlu dibetulkan" apabila melihat sesuatu kerosakan dalam sistem kehidupan masyarakat.. Tetapi, pemuda itu sendiri perlu bertindak.. Mencanang perubahan, mengatur strategi, membaiki kerosakkan sistem yang dilihatnya..

Ketiga-tiga elemen ini perlu diadunkan serentak dan diukirkan lakaran dengan gambaran perjuangan.. Harapannya hanyalah untuk melihat kelestarian perjuangan kebangkitan Daulah Islamiyyah.. Dengan dipandukan perancangan strategi-strategi yang dapat diolah berdasarkan dengan ilmu.. Ianya perlu untuk digunapakai dalam usahanya mengembalikan kegemilangan Daulah Islamiyyah di muka bumi Allah s.w.t ini..

Setiap pemuda perlu mengeksplorasi setiap kemahiran di dalam diri masing-masing.. Pemuda perlu tahu akan kekuatan yang ada pada jiwanya.. Pemuda perlu tahu kemahiran yang ada pada dirinya.. Setiap pemuda pasti akan mempunyai kelebihan dan keistimewaan  yang tersemat pada tiap jiwa.. Maka dengan kita mengatahui tahap kekuatan diri.. Perlu kita aturkan dan rencanakan.. Dimanakah posisi yang adil serta tepat di dalam harakah Islamiyyah perlu kita hamparkan diri untuk menyambung rantaian perjuagan Harakah Islamiyyah ini..

Selain itu juga, setiap pemuda.. Perlu menjernihkan pegangan aqidah.. Perlu memperteguhkan dan memperkukuhkan Aqidah Islamiyyah.. Kerana ianya merupakan asas paling penting untuk mengembalikan peranan pemuda sebagai pendokong harakah Islamiyyah.. Hanya dengan keyakinan dan kefahaman yang tinggi akan dapat menterjemahkan amal yang berkualiti untuk mengembalikan cahaya kegemilangan Daulah Islamiyyah.. Dia tahu jatuh bangunnya, kalah menangnya, suka dukanya dan sedih gembiranya dalam perjuangan adalah takdir ketentuan Allah s.w.t.. Dia tahu firman Allah s.w.t di dalam Surah Al Baqarah ayat 286 "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya."

Pemuda yang teguh aqidahnya juga akan berdoa dengan doa di dalam Firman yang seterusnya di dalam ayat 286 surah Al Baqarah.. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

Sekian, terima kasih..

Al Faqir Ila Allah..

http://pena-zulfirdaus.blogspot.com

No comments:

Dengan Nama Allah s.w.t..